Hướng dẫn khởi tạo domain CDN với S3

Bước 1:  Khởi tạo domain CDN

– Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tích chọn Khởi tạo trên Dashboard, cuộn Menu và chọn CDN

Bước 2:  Lựa chọn Origin server

Sau khi vào trang khởi tạo tên miền mới, tiến hành cấu hình theo yêu cầu:

Để khởi tạo cho Bizfly Simple Storage, bạn cần cấu hình theo các mục như sau:

  • Khai báo địa chỉ: Chọn tên bucket chứa dữ liệu gốc để các máy chủ CDN request tới lấy dữ liệu. Ở đây cần lưu ý có 2 lựa chọn là:
    • Object Storage - phù hợp với S3 dạng lưu trữ media
    • Static Site - phù hợp với S3 dạng static hosting

Đối với Simple Storage ở nhà cung cấp khác, bạn cần cấu hình như sau:

  • Loại storage: ở đây có 2 lựa chọn là private và public, lựa chọn tùy thuộc vào storage mà bạn đang sử dụng.
  • Tên miền Cloud storage: đường dẫn của cloud storage. Thường sẽ có dạng bucket.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com (Amazon), bucket.storage.googleapis.com (Google Cloud Storage)
  • Khu vực storage: Đối với cloud storage phổ biến như amazon, google,… sẽ có thêm mục này để bạn có thể cấu hình khu vực lưu trữ dữ liệu.

Bước 3: Hoàn thành

Sau khi cấu hình xong, nhấn Xác nhận thông tin tạo CDN là bạn đã tạo thành công domain CDN. Domain được cấp sẽ được hiển thị ở bên dưới.

– Lựa chọn dịch vụ mà Website của quý khách đang sử dụng để tích hợp CDN