Balance (Tài khoản thanh toán)

Giới thiệu

Hoạt động giống ví thanh toán, là nơi chứa tiền do khách hàng nạp vào hoặc tiền khuyến mại. Số dư balance là số tiền còn lại trong Balance.

Bizfly Cloud Billing hỗ trợ 3 loại Balance:

  • Balance chính (Tài khoản thanh toán chính): nơi chứa các khoản thanh toán qua giao dịch bằng tiền thật.
  • Balance khuyến mại chung (Tài khuyến mại chung): nơi chứa khoản tiền khuyến mại (phát sinh qua các chương trình khuyến mại, cộng thêm hợp đồng…) của khách hàng, dùng để thanh toán cho toàn bộ các dịch vụ của Bizfly Cloud.
  • Balance khuyến mại dịch vụ (Tài khoản khuyến mại dịch vụ): nơi chứa các khoản tiền khuyến mại của KH, dùng để thanh toán cho 1 dịch vụ duy nhất. Mỗi dịch vụ tích hợp với Billing sẽ có 1 tài khoản khuyến mại dịch vụ riêng.

Quy tắc trừ tiền từ Balance

Trong trường hợp bình thường, khách hàng chỉ có 1 hóa đơn chưa thanh toán. Trừ tiền theo thứ tự ưu tiên: Balance chính, KM chung , KM Dịch vụ. Trong thường hợp khách hàng phát sinh nhiều hóa đơn chưa thanh toán đồng thời, hệ thống sẽ thay đổi thuật toán để thanh toán được số lượng hóa đơn nhiều nhất có thể.

Ví dụ. Khách hàng có hóa đơn Cloud Server 200.000 đ, Các balance có số dư:

  • Balance chính: 50.000 đ
  • Balance KM chung: 100.000 đ
  • Balance KM dịch dịch vụ Cloud Server: 200.000 đ

Việc trừ tiền diễn giải theo bảng sau:

Quy tắc hoàn tiền vào Balance

Với tài khoản khách hàng trả trước, Bizfly Cloud yêu cầu thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ, khi xóa hoặc thay đổi giảm tài nguyên hệ thống sẽ hoàn lại phần tiền còn dư vào Balance thanh toán. Việc hoàn tiền sẽ ngược lại với chiều trừ tiền. Tài nguyên được hoàn tiền đã được thanh toán từ các Balance nào thì sẽ hoàn số còn dư vào balance đó theo thứ tự hoàn tiền.

Trong VD ở phần trừ tiền trên, nếu hóa đơn được hoàn 70.000 đ, trình tự hoàn lại sẽ như sau: