[BBB] Hướng dẫn cài đặt

BigBlueButton (BBB) là phần mềm mã nguồn mở Web Conferencing hướng đến đối tượng làm giáo dục, dạy học online. BBB có sẵn một giao diện người dùng được thiết kế trực quan và hiện đại, người học không cần phải mất nhiều thời gian để làm quen hoặc sử dụng.

Các tính năng hỗ trợ giảng dạy của BBB: chia sẻ audio, video, presentation, chat, và thậm chí là màn hình desktop thời gian thực, giúp việc thao tác được hỗ trợ đầy đủ nhất có thể.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cài đặt BBB trên server Ubuntu 18.04

1. Cấu hình yêu cầu

  • 4GB RAM
  • 4 CPU cores
  • Domain và SSL Certificate để phục vụ nội dung thông qua giao thức HTTPS. Nếu không có HTTPS, các trình duyệt sẽ không cho phép sử dụng chia sẻ web cam hoặc micro

2. Cài đặt

a. Set locale cho server:

sudo apt-get install language-pack-en
sudo update-locale LANG=en_US.UTF-8

b. Update:

sudo apt-get update

c. Cài đặt

– Cài đặt BBB với SSL và GreenLight:

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s --- -v xenial-220 -s example.com -e info@mail.com -g

Thay example.com và info@mail.com bằng domain và email của bạn

– Sửa file /opt/freeswitch/etc/freeswitch/vars.xml:

X-PRE-PROCESS cmd="set" data="local_ip_v4=IP_WAN"

Sửa IP WAN thành IP WAN của bạn để có thể sử dụng micro.

– Restart lại BBB:

sudo bbb-config --restart

Tham khảo hướng dẫn cài đặt từ trang chủ của BBB tại đây.