[CWP] Quản lý database

Tạo database mới

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo DB mysql mới.

Có thể sử dụng “Create Database” hoặc “Create Database and User”, tuy nhiên, để đỡ mất công thêm User, sử dụng luôn option “Create Database and User”:

create-db

+ New Database for user: Chọn user truy cập database

+ Database Name: Điền tên database

+ Confirm New Password: Password để truy cập database, điền giống nhau ở cả 2 dòng.

Ấn “Create Database” để khởi tạo.

Các cấu hình, edit database

Sau khi đã khởi tạo database thành công, có rất nhiều thao tác có thể cấu hình hoặc edit database:

edit-database

+ O (Optimize table): Tự động tối ưu các bảng ghi

+ C (Check): Check các lỗi của các bảng

+ R (Repair): Tự động fix hầu hết các lỗi của database, ngoại trừ lỗi unique keys không là duy nhất.

+ B (Backup): tạo backup của database, lưu lại folder /backup/mysql của user.

+ Loại bỏ user có quyền truy cập vào database: click vào dấu x sau tên user

+ Thêm user có quyền truy cập vào database: click vào “+ Add New User”

add-db-userSau khi hoàn thành các bước trên, chúng ta có thể lưu lại các thông tin : DB name, DB user, password sẽ sử dụng để cấu hình cho ứng dụng.