Hướng dẫn

Bizfly VPC Network là tính năng cho phép tạo và quản lý Virtual Private Cloud Network (VPC Network). VPC Network làm gia tăng tính bảo mật kết nối giữa các tài nguyên trong cùng VPC Network vì không thể bị truy cập tới từ Public Internet hay giữa các VPC Network khác nhau. Lưu lượng truy cập trong VPC Network sẽ không được tính và coi là lưu lượng bandwidth sử dụng


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Bizfly VPC Networks qua Dashboard.

Bắt đầu sử dụng Bizfly VPC Networks


Tiến hành tạo VPC Networks
Tạo và quản lý Cloud Servers sử dụng VPC Networks