Quick Start

Bước 1:

Truy cập vào trang https://manage.bizflycloud.vn/iam/

Bước 2:

Nhấn vào nút Tạo mới project, sau đó nhập vào ô tên dự án và mô tả để khởi tạo.

image

Bước 3a:

Sau khởi tạo dự án ( project ) thành công, ta một dự án ( project ) mới sẽ hiển thị dưới danh sách với vai trò là Owner của dự án.

image

Bước 3b:

Sau khi tạo dự án thành công, hãy lựa chọn truy cập vào một dịch vụ của Bizfly Cloud, hãy nhìn lên thanh header, bạn sẽ thấy mục danh sách dự án ( project )

image

Bước 3c:

Nhấn vào tab dự án ( project ) và chọn dự án ( project ) mà bạn muốn chuyển ( switch ), lúc này bạn đã chuyển đổi sang một dự án khác với tài nguyên riêng biêt, tương tự cách làm region

Bước 4:

Để quản lý thành viên, quay lại danh sách dự án ( project ) , hãy nhấn vào một dự án ( project ) bất kỳ để xem chi tiết thành viên trong dự án đó. Ở khung màn hiển thị chi tiết sẽ hiển thị chi tiết các thành viên và vai trò của họ trong dự án ( project ) đó.

image

Bước 5:

Nhấn vào nút thêm thành viên, một form sẽ thông tin sẽ hiển thị, điền thông tin của user ( email ) mà bạn muốn mời vào dự án và lựa chọn vai trò ( Role ) cho họ. Sau đó xác nhận, một tin nhắn mail sẽ được gửi thống báo tới email của thành viên mà bạn vừa thêm vào.

Lưu ý: user mà bạn muốn mời phải đăng ký sẵn trong hệ thống của Bizfly Cloud

Đối với Role:

 • Owner:

  • Có toàn quyền thao tác với tài nguyên trong project.

  • Mời thành viên tham gia Project

  • Quản lý vai trò (role) của các thành viên trong project và xóa thành viên khỏi project

  • Xóa project

 • Maintainer:

  • Có toàn quyền thao tác với tài nguyên trong project.

  • Mời thành viên tham gia Project

  • Quản lý vai trò (role) của các thành viên trong project và xóa thành viên khỏi project (trừ owner)

 • Member:

  • Có toàn quyền thao tác với tài nguyên trong project.

  • Mời thành viên tham gia Project

 • Reader:

  • Có quyền xem tài nguyên trong project.

image

Bước 6:

Sau khi thêm thành viên thành công, thông tin chi tiết sẽ được hiển thị như hình sau, trong đó với icon hình user màu xanh lá cây là thể hiện tài khoản thành viên đó đã được active, còn user màu xám là thể hiện thành viên đó chưa được active. Dể active user đó thì yêu cầu thành viên được phải xác nhân sau khi nhận được mail bằng cách click vào đướng link active.

image

Bước 7:

Sau khi user đã xác nhận lời mờ tham gia dự án ( project ), thông tin trạng thái thành viên sẽ chuyển sang màu xanh lá cây

image

Bước 8:

Để loại bỏ một thành nào ra khỏi dự án, ban hãy tìm tới nút xoá góc bên phải table danh sách thành viên và xác nhận, một tin nhắn mail sẽ gửi tới thành viên mà vừa bị loại khỏi dự án, và thành viên đó cũng sẽ ko thấy dự án ( project ) cũng như truy cập vào dự án đó nữa.

image