Simple Storage

Bizfly Simple Storage là hệ thống lưu trữ dữ liệu không giới hạn, an toàn. API, SDK của dịch vụ dễ dàng sử dụng và tích hợp với các ứng dụng.

Tính năng

Hệ thống Simple Storage là nơi lưu trữ dữ liệu dưới dạng object, mỗi object khi upload file lên sẽ có một đường link để truy cập.

Các khái niệm cơ bản của dịch vụ là bucket và object.

 • Bucket là kho lưu trữ tất cả các object

 • Object là bất cứ file nào được tải lên hệ thống.

Các chức năng của dịch vụ Simple Storage sẽ là các tính năng sử dụng, quản lý bucket và object.

Tính năng quản lý bucket

 • Tạo mới, xóa bucket

 • Lấy danh sách các file có trong bucket

 • Quản lý bucket ACL (Access Control List) : quản lý truy cập vào bucket. Mỗi bucket có một ACL, nó định nghĩa người dùng hoặc nhóm người dùng nào có quyền truy cập gì vào bucket.

 • Quản lý bucket Policy : cho phép phân quyền chi tiết cho từng người dùng cụ thể ở trong hệ thống Simple Storage của BizflyCloud.

 • Quản lý bucket CORS : Bucket CORS - Cross-Origin Resource Sharing: là cơ chế cho phép các website với các tên miền khác nhau truy cập bucket và các resource bên trong.

 • Quản lý bucket Versioning: khi được bật Bizfly Cloud Simple Storage sẽ tự động tạo một phiên bản lưu trữ mỗi khi file bị ghi đè hoặc xoá, cho phép người dùng có thể khôi phục file về các trạng thái trước đó.

 • Quản lý Bucket Website: khi được bật Bizfly Cloud Simple Storage sẽ biến bucket đó thành 1 static hosting để chứa các file static (html,css,js,image …).Tính năng này rất phù hợp với các dạng trang làm landing page, các dạng code frontend generate ra HTML, CSS, JS.

 • Quản lý Bucket Lifecycle : tính năng giúp người dùng thực hiện các thao tác như sau :

  • Tự động xóa các file sau một khoảng thời gian nhất định (ví dụ là 3 ngày, 1 tuần ), có thể sử dụng tính năng này biến bucket thành backup.
  • Tự động Abort Incomplete MultiPart Upload (tự động hủy các multi-part upload mà chưa hoàn thành), giúp dọn dẹp các object upload bị lỗi trong quá trình upload.
  • Tự động xóa các object version mà không phải object version mới nhất (NoncurrentVersionExpiration) sau n ngày

Tính năng quản lý object (file)

 • Upload/Download và xóa file

 • Upload multi part : Chức năng này giúp quản lý việc upload các file lớn. Các file lớn sẽ được upload lên theo từng part, sau khi tất cả các part đã được upload lên file đó sẽ được nối lại.

 • Lấy danh sách phiên bản của một object : Khi bucket bật chức năng versioning, người dùng có thể list ra tất cả các version của object.

 • Sao chép file

 • Quản lý object (Access Control List) : quản lý truy cập vào file. Mỗi file có một ACL, nó định nghĩa người dùng hoặc nhóm người dùng nào có quyền truy cập vào file.

 • Chia sẻ file trong thời gian ngắn

Lợi ích

Không cần quan tâm về việc mở rộng và backup hệ thống lưu trữ.

Tốc độ tải lên và tải xuống nhanh.

Dễ dàng tích hợp với ứng dụng và dịch vụ khác, có rất nhiều các ứng dụng có plugin tích hợp sẵn.

Chính sách dùng thử

 • Đối tượng áp dụng : khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ Simple Storage, sẽ được sử dụng dùng thử miễn phí. ( Bao gồm cả những user đã lên trả phí với các dịch vụ khác )

 • Thời gian dùng thử : 30 ngày

 • Tài nguyên tối đa sử dụng : 10 GB dung lượng lưu trữ

 • Tài nguyên sau 30 ngày dùng thử : hệ thống sẽ tự động dừng hoạt động dùng thử của quý khách. Quý khách vui lòng nâng cấp lên tài khoản trả phí để dịch vụ không bị gián đoạn.

Giá

Hiện tại dịch vụ Simple Storage tính giá theo phương thức Pay as you go (PAYG). Phương thức này giống với phương thức thanh toán đang phổ biến trên thế giới.

Với phương thức thanh toán này người sẽ chỉ phải trả cho những gì đã sử dụng mà không phải trả toàn bộ chi phí theo gói lưu trữ như cách thức cũ.

Chi tiết về phương thức thanh toán Pay as you go (PAYG) tại đây.

Giá của dịch vụ bao gồm giá của 2 loại tài nguyên

 • Lưu trữ (Storage) : là lượng dữ liệu được lưu trữ ở trên hệ thống

 • Lưu lượng truyền tải (Data transfer) : bao gồm lưu lượng download file và lưu lượng truyền tải sang hệ thống khác (ví dụ CDN). Nhưng không bao gồm lưu lượng upload file (miễn phí).

Tham khảo giá tại đây

Các khu vực (Region) và Data Center (Availability Zone)

Dịch vụ Simple Storage hiện tại chỉ ở region Hà Nội.

API và SDK

Dịch vụ hiện tại hỗ trợ SDK của tất cả các ngôn ngữ phổ biến hiện tại như : python, java, c#, nodejs, C++, ruby …

Chi tiết việc cài đặt và sử dụng các SDK cho từng ngồn ngữ ở dưới đây :

Phân biệt với dịch vụ CloudDrive

 • Dịch vụ Simple Storage là dịch vụ lưu trữ cloud (Cloud Storage), phù hợp với việc lưu trữ các thông file như ảnh, video, các file tĩnh (css, html, javascript). Mục đích chính của dịch vụ là lưu trữ. Dịch vụ Simple Storage thường được sử dụng tích hợp với các ứng dụng quản lý ảnh, video của website hay là các công cụ quản lý media.

 • Dịch vụ CloudDrive nhắm tới việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với người dùng trong tổ chức. Trong tổ chức này được phân chia thành các nhóm người hoạt động ở các phòng ban khác nhau.

Cập nhật mới nhất

Tháng 10 năm 2020

 • Fix lỗi giao diện cấu hình.

 • Tăng hiệu năng upload/download file.