Tính năng tải lên file ENV

Hướng dẫn sử dụng tải lên file biến môi trường.

Trong thực tế đối với một số dự án số lượng biến môi trường có thể lên đến hàng trăm, hàng nghìn biến môi trường, vì vậy để thực hiện nhập tay từng biến này vào trong quá trình tạo service là rất mất thời gian. Chính vì thế, tính năng Tải lên file biến môi trường sẽ giúp bạn đơn giản hóa quá trình nhập biến môi trường ENV bằng cách tải lên file biến môi trường có sẵn:

Cách sử dụng

Bạn có thể tìm thấy nút Tải lên tại mục Environment Variables trong lúc tạo service hoặc sửa service. Ấn vào nút Tải lên và chọn tệp tin biến môi trường trong máy để App Engine tự động chuyển đổi thành biến của service.

image

Ví dụ tệp tin chứa biến môi trường sẽ có dạng:

WORKER_LOGGER=LOGGER
WORKER_LOGDIR=/var/log/
WORKER_LOGLEVEL=10
DEBUG=False
TESTING=False
SECRET_KEY=secret
LOG_FILE=/var/log/syslog
REDIS_PASSWD=Password
REDIS_HOST=103.23.11.211
REDIS_PORT=6379
REDIS_DB=15
REDIS_CHANNEL=channel
MONGODB_DATABASE=database
MONGODB_HOST=103.23.11.211
MONGODB_USERNAME=root
MONGODB_PASSWORD=thisispassword

Sau khi tải lên file biến môi trường có nội dung như trên App Engine sẽ tự động nhập vaò như hình:

image

Như vậy bạn có thể tải lên 1 số lượng lớn biến môi trường một cách nhanh chóng thông qua tính năng này!