Tài nguyên phát sinh

Định nghĩa tài nguyên phát sinh

Là các tài nguyên không thể tính toán được mức sử dụng và chi phí khi bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Tài nguyên phát sinh có giá đơn vị theo giờ.

Cách tính

Với tài nguyên phát sinh, số lượng sử dụng và chi phí được chốt hàng giờ, thanh toán vào cuối kỳ.

Ví dụ tính phí dịch vụ CDN, có tài nguyên phát sinh: datatransfer, với các mức giá:

  • 930 đ/GB nếu sử dụng 0 - 5 TB.
  • 800 đ/GB nếu dùng từ 5 TB đến 10 TB.

KH sử dụng 8 TB trong tháng, chi phí được tính như sau: 930 * 5 * 1000 + 800 * 3 * 1000 = 7.050.000 đ (1 TB = 1.000 GB).

Ví dụ về hóa đơn tài nguyên phát sinh, dịch vụ DDoS. Ngày bắt đầu sử dụng: 5/5, hóa đơn cho kỳ tháng 6, được chốt vào cuối ngày 31/5 và xuất vào 1/6

Mẫu hóa đơn tài nguyên phát sinh