Quick Start


Tạo cluster

Tạo mới một Kubernetes cluster bằng cách nhấn vào nút Tạo cluster tại giao diện quản lý Kubernetes Engine hoặc trong menu Khởi tạo được đặt ở thanh điều hướng.

Lựa chọn phiên bản Kubernetes phù hợp và cấu hình các worker node cho cluster rồi ấn nút Tạo cluster, sau đó hãy chờ vài phút để cluster được khởi tạo hoàn chỉnh.

* Tips: Bạn có thể đặt tên và thêm tag cho cluster để dễ dàng quản lý khi có nhiều cluster

Tải file cấu hình kubeconfig

Nếu sử dụng giao diện dòng lệnh kubectl hãy tải file KUBECONFIG bằng cách nhấn vào nút Tải file cấu hình trong dropdown menu phía bên cạnh tên cluster.

* Lưu ý: File cấu hình có thời gian hiệu lực là 7 ngày kể từ khi tải về

Truy cập giao diện Kubernetes Dashboard

Bizfly Kubernetes Engine hỗ trợ sẵn giao diện quản lý GUI cho cluster, truy cập bằng cách ấn vào nút Dashboard phía bên cạnh tên cluster.