Cluster Autoscaler

là tính năng dịch vụ giúp tự động scale (tăng/giảm) kích thước của node pool theo nhu cầu sử dụng thực tế,

Cluster Autoscaler hoạt động như thế nào ?

Tăng thêm node khi

  • pods không thể schedule vào bất kỳ node hiện tại nào do không đủ tài nguyên

  • tăng thêm node có thể giải quyết được vấn đề trên

Giảm bớt node khi

Một hoặc vài node có tải thấp liên tục trong một khoảng thời gian đáng kể, và các pods trong node có thể chuyển qua node khác.

Tham khảo thêm các câu hỏi thường gặp

Bật/Tắt tính năng Auto Scale

Bạn có thể cài đặt tính năng Auto Scale khi tạo cluster hoặc thêm mới một node pool bằng cách tích chọn vào ô Auto scale

Untitled

Số lượng worker node sẽ tăng/giảm trong khoảng cho phép tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng tài nguyên.

Nếu node pool đã tồn tại, bạn có thể cấu hình bật tính năng Auto scale bằng cách chuyển vào trang chi tiết cluster. Lựa chọn Resize node pool tương ứng, tích chọn vào ô Auto scale và bấm xác nhận.

Untitled

* Tips: Thao tác tương tự nếu bạn muốn tắt tính năng Auto Scale