Các dòng máy chủ

Chúng tôi hiện đang cung cấp 4 dòng máy chủ phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng: 3 dòng máy chủ sử dụng cơ chế shared CPU (CPU được chia sẻ giữa các máy ảo khác trên hệ thống) và 1 dòng máy chủ sử dụng cơ chế Dedicated CPU (CPU được dedicate cho máy ảo của khách hàng, không bị chia sẻ với các máy ảo khác)

Chi tiết khác biệt giữa 4 dòng server được thể hiện trong bảng sau:

Tuy nhiên, đảm bảo tính Cloud, Bizfly Cloud vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng trên dashboard tới khách hàng cho cả 4 dòng server:

 • Các tính năng quản trị cơ bản (bật, tắt, khởi động lại,..)

 • Rebuild (thay đổi hệ điều hành)

 • Resize (đổi cấu hình server)

 • Reset password (đổi mật khẩu root)

 • Backup (đặt lịch auto backup)

 • Gắn/gỡ ổ cứng

 • Truy cập console qua giao diện Web

 • Firewall

 • Đồ thị monitor tài nguyên

 • Log hệ thống

 • Lịch sử thao tác với server

Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp. Nếu còn đang cân nhắc trong việc lựa chọn, hãy liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ của Bizfly Cloud để được tư vấn thêm.

Lưu ý:

 • Do hiện tại tài nguyên IPv4 không còn nhiều, quý khách hàng chỉ có thể mua thêm IP gắn vào Server khi hóa đơn hàng tháng vượt ngưỡng của Bizfly Cloud đề nghị

 • Chi phí cho IPv4 không được hoàn tiền vào Balance nếu bị xóa trong kỳ hóa đơn đã thanh toán.