Triển khai cho ứng dụng monorepo

Monorepo là gì?

Monorepo (viết tắt của “monolithic repository”) là một phương pháp phát triển phần mềm trong đó tất cả mã nguồn của một công ty hoặc tổ chức được lưu trữ trong một kho lưu trữ duy nhất, thay vì trong các kho lưu trữ riêng biệt cho mỗi dự án hoặc ứng dụng. Trong một Monorepo, mã nguồn cho các ứng dụng hoặc dịch vụ khác nhau có thể cùng tồn tại trong cùng một cấu trúc thư mục.

Đây là một ví dụ về monorepo: https://github.com/bizflycloud/app-engine-samples-code

Hướng dẫn triển khai Monorepo trên Bizfly Cloud App Engine

Việc triển khai ứng dụng với cấu trúc là Monorepo trên App Engine không khác biệt nhiều so với triển khai các service thông thường. Ngoài các trường cơ bản đã điền, bạn cần điền thêm đường dẫn đến folder bạn muốn triển khai (SOURCE DIRECTORY)

Ví dụ bạn muốn triển khai dịch vụ Python ở đường dẫn /python/pip/ nằm trong monorepo https://github.com/bizflycloud/app-engine-samples-code

Sau khi đã điền các trường Thông tin cơ bản, Cấu hình ứng dụng,… tại phần Thông tin triển khai ta điền như sau:

image

Xem lại một lượt các trường rồi ấn Xác nhận thông tin service để bắt đầu tạo Service

Khi chỉ định Source Directory App Engine sẽ đóng gói ứng dụng ở trong thư mục này nên khi truy cập vào console bạn sẽ thấy các tập tin của thư mục đã chọn.

image

Hỗ trợ

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc triển khai ứng dụng hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ thông qua ticket (https://manage.bizflycloud.vn/ticket/) hoặc Hotline (024 7302 8888) nhé!