Cài đặt và sử dụng Zoiper trên Android

Cài đặt Zoiper trên điện thoại Android thật dễ dàng…

Bước 1: Cài đặt ứng dụng từ Play Store / CH Play

  • Cài đặt

Vào kho ứng dụng để cài đặt Zoiper

Bước 2: Cấu hình

Sau khi cài đặt Zoiper, chúng ta mở ứng dụng lên

  • Điền usernamepassword mà Bizfly cung cấp

Sau đó bấm vào Create an account

  • Điền IP server/domain do Bizfly cung cấp

  • Chọn Skip để qua bước tiếp theo

  • Chọn SIP UDP rồi ấn Finish để hoàn tất

  • Màn hình chính của Zoiper ta sẽ thấy

  • Ấn vào biểu tượng 3 gạch ngang góc trái màn hình để thấy thông tin

    Ta thấy Account is ready là được.