Cài đặt agent trên Windows

Cài đặt thông qua Script

Prequisites
  • Server kết nối internet
  • Sử dụng Command Prompt hoặc Powershell ở quyền admin (Run as administrator)

Bizfly có script cho bạn để hỗ trợ việc cài agent một cách nhanh nhất. Lệnh chạy script được hiển thị khi tạo machine thành công. Chỉ cần copy lệnh và paste vào Command Prompt hoặc Powershell của server là agent sẽ được cài tự động trên server Windows của bạn.

Bước 1: Mở Command Prompt (Run as administrator) :

Cũng có thể mở nhanh bằng cách gõ Windows + R -> cmd

Bước 2: Paste lệnh trên dashboard vào Command Prompt và chạy :

Quá trình cài đặt thành công sẽ có output sau :

Quá trình cài đặt tạo ra service BizflyBackup trên server. Có thể kiểm tra bằng cách truy cập Task Manager > Services :

Mở nhanh Task Manager bằng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc

Có thể thao tác start, stop, restart service bằng cách click chuột phải vào service :

Bước 3: Kiểm tra lại trạng thái của machine trên dashboard :

Trạng thái cho biết agent đã được cài đặt và kết nối thành công. Các thông tin về IP, Hostname và Hệ điều hành của server sẽ được cập nhật trên dashboard.

Cách 2: Sử dụng PowerShell

Mở PowerShell (Run as administrator) :

Các bước còn lại thực hiện tương tự như cách 1

Cài đặt thủ công