Kết nối Windows Server từ Windows

Từ Windows client, để remote vào Windows server, chúng ta sử dụng phần mềm Remote Desktop Connection có sẵn trong Windows.

remote-windows-window-1

Lựa chọn Options để chuyển tới cửa sổ full chức năng. Nhập WAN IP và box Computer, điền Tên đăng nhập vào box User name, windows server của Bizfly Cloud có user name mặc định là Administrator.

remote-window-window-2
Lựa chọn Save để lưu lại thông tin của server cho những lần kết nối sau đó.

Chuyển sang tab Display để chỉnh độ phân giải (nếu muốn):

remote-window-window-3

Chọn Connect và điền password vào cửa sổ hiện ra:

remote-window-window-4

Lựa chọn Yes để accept certificate:

remote-window-window-5

Như vậy là bạn đã remote thành công vào server Windows

remote-window-window-6

Nếu bạn sử dụng Linux, xem thêm hướng dẫn remote Windows từ Linux.