Hướng dẫn thao tác trên Dashboard Call-Center


Trang Dashboard Call-Center được sử dụng để xem báo cáo thông tin lịch sử các cuộc gọi, nghe file ghi âm, theo dõi các máy lẻ bật hay tắt.


Sau đây là hướng dẫn các thao tác từ phía khách hàng

Để sử dụng dashboard Call-Center thì người dùng sẽ cần quản trị viên Bizfly invite email để sử dụng tài khoản.

Sau khi quản trị viên bizfly invite thì khách hàng sẽ check email đó và làm theo hướng dẫn.

  • Mở email ra sẽ thấy

Sau đó nhấn vào nút đăng ký, làm theo hướng dẫn và khi thành công sẽ đăng nhập vào dashboard

  • Sau khi đăng nhập vào dashboard

Trong này nếu click vào dashboard sẽ thấy được máy nào online, máy nào offline

Máy nổi màu xanh là online, còn màu xám là offline.

Trên đây là phần quản lý máy lẻ, trong này có thể theo dõi thông tin hoặc tạo chỉnh sửa thông tin máy lẻ.

Tiếp theo sẽ là phần “Báo cáo”, trong này sẽ chứa lịch sử và thông tin các cuộc gọi.

Khách còn có thể nghe ghi âm trong phần “Báo cáo”

Ngoài ra, trong phần báo cáo sẽ cho khách hàng có thể xuất lịch sử và thông tin các cuộc gọi ra file excel XML.

  • Nếu muốn xuất toàn bộ lịch sử cuộc gọi

Ta chọn vào phần Xuất báo cáo ra file excel rồi chọn Tất cả bản ghi của hotline

  • Nếu muốn xuất lịch sử cuộc gọi theo thời gian chỉ định

Ta chọn khoảng thời gian theo chỉ định, nhập số máy lẻ vào phần Danh sách số máy lẻ rồi chọn phần Xuất báo cáo ra file excel rồi chọn tiếp Danh sách hiện tại