Quick Start

Bắt đầu sử dụng dịch vụ

Đầu tiên, bạn cần phải có 1 tên miền, ví dụ ở đây là vccloud.vn. Nếu chưa có, bạn cần mua tên miền từ các nhà cung cấp dịch vụ tên miền. Chúng ta sẽ khởi tạo và sử dụng các email như support@vccloud.vn, thao@vccloud.vn….

Từ giao diện chính của Dashboard, chọn dịch vụ Business Email, chọn Thêm mới tên miền. Hoặc truy cập thẳng vào đường dẫn: https://manage.bizflycloud.vn/mail-inbox/khoi-tao-ten-mien

1. Đăng ký tên miền

  • Tên gợi nhớ: Là tên cho tên miền của quý khách, chỉ hiển thị trong hệ thống quản lý mail service.
  • Tên miền: Tên miền dùng cho dịch vụ. Là phần đuôi sẽ được thêm vào mỗi email được tạo ra trong tên miền này của quý khách (tên miền có dạng xxxx.com, xxxx.com.vn, …)
  • Chọn gói cước sẽ sử dụng.

Khởi tạo tên miền

2. Xác nhận thêm tên miền

Bạn có thể sẽ cần thanh toán chi phí sử dụng trước khi thêm tên miền.

3. Xác thực DNS

Sau khi thêm tên miền thành công, để có thể gửi nhận mail bạn cần thêm các bản ghi sau để xác thực DNS:

Bắt buộc trỏ cả bản ghi MX và bản ghi TXT:

Host Type Value
@ TXT v=spf1 include:_spf.bizflycloud.vn ~all
Host Type Priority Value
@ MX 15 captmx-re20.bizflycloud.vn
@ MX 5 captmx-re30.bizflycloud.vn
@ MX 5 captmx-re40.bizflycloud.vn

Tùy chọn:

Host Type Priority Weight Port Value
_autodiscover._tcp SRV 0 0 443 autodiscover.bizflycloud.vn
Host Type Value
autoconfig CNAME autoconfig.bizflycloud.vn

Hệ thống của Bizfly Cloud có thể sẽ cần khoảng 5-15’ để cập nhật lại thông tin các bản ghi DNS vừa thêm từ nhà cung cấp dịch vụ tên miền.

Sau khi cập nhật thành công, tên miền của bạn sẽ chuyển sang trạng thái Đã xác thực DNS.

4. Thêm tài khoản mail

Tại trang quản lý tên miền, chọn tab Tài khoản, mục Thêm tài khoản.

Tại cửa sổ Thêm tài khoản, điền các thông tin bắt buộc về Tên tài khoản, mật khẩu để tạo tài khoản email mới.

Chi tiết xem ở đây.

5. Webmail

Sau khi tạo tài khoản email xong, bạn có thể dùng tài khoản này để gửi/nhận email.Chú ý đăng xuất tài khoản quản trị vừa dùng để đăng ký tên miền.

Truy cập webmail tại địa chỉ: https://mail.bizflycloud.vn/. Đăng nhập với tài khoản email đã tạo ở bước 4. Tại đây, bạn có thể gửi/nhận email.