Resources

Bizfly Simple Storage là hệ thống lưu trữ dữ liệu không giới hạn, an toàn. API, SDK của dịch vụ dễ dàng sử dụng và tích hợp với các ứng dụng.


Các công cụ cho Simple storage


Simple Storage SDK

Simple storage cung cấp SDK giúp quản lý toàn bộ các tài nguyên bucket và file

Xem thêm tài liệu sử dụng SDK của Simple storage tại đây


Các tài liệu cho Simple storage


Ý nghĩa các thông số thống kê tài nguyên sử dụng của từng bucket
Phương thức thanh toán pay as you go (PAYG)