Quick Start

Tạo mới website LMS

 1. Từ menu khởi tạo trên cùng của trang quản trị, chọn LMS Hoặc trên Dashboard click chọn vào LMS .
 2. Tại trang intro chọn “KHỞI TẠO” bằng cách nhấn chọn nút “KHỞI TẠO NGAY”.
 3. Tại trang KHỞI TẠO MỚI WEBSITE LMS bắt đầu đưa thông số cho trang gồm:
 • Đặt tên cho website LMS
 • Lựa chọn cấu trúc khóa học có sẵn: Có thể chọn tất cả hoặc 1 vài cấu trúc tối ưu sẵn.
 • Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với giá tiền chi trả theo tháng
 • Lựa chọn các dịch vụ nâng cao mua thêm.
 1. Xác nhận thông tin khởi tạo: Bên phải trang KHỞI TẠO MỚI WEBSITE là thông tin về giá gói dịch vụ và các thông số mua thêm dịch vụ đi kèm (nếu có). Bằng cách chọn “XÁC NHẬN THÔNG TIN TẠO LMS” bạn đã hoàn tất thành công việc khởi tạo website cho đơn vị.
 2. Bạn sẽ nhận được thông báo khởi tạo website + tên website thành công qua email đăng ký cùng với thông tin đăng nhập gồm: URL của site, tài khoản đăng nhập và mật khẩu.
 3. Sau khi đăng nhập bằng các thông tin tài khoản mà hệ thống cung cấp, bạn có thể tùy biến giao diện. Hướng dẫn tùy biến trong mục HOW TO
 4. Xóa website: Tại menu quản lý của website, bạn sẽ thấy danh sách các hạng mục quản trị website. Tại mục " Xóa Website" bạn xác nhận website cần xóa và xác nhận thông tin xóa website. Hệ thống sẽ gửi xác nhận việc xóa thành công website qua mail cho bạn.

Xóa website