Backup và Restore

Backup

Sau khi tạo backup directory, thư mục trên server của bạn đã được gắn policy backup tự động. Tuy nhiên bạn vẫn hoàn toàn có thể backup thủ công tại bất cứ thời điểm nào mong muốn

Bước 1 : Trong danh sách các backup directory của machine, chọn biểu tượng “...” tại backup directory cần backup thủ công :

Bước 2 : Chọn Backup thủ công :

Bước 3 : Nhập tên của bản backup và mã OTP, sau đó chọn Xác nhận để tiến hành backup :

Sau khi backup thành công, có thể kiểm tra bản backup của bạn đã xuất hiện ở tab “Recovery Point” :

Restore

Giả sử trường hợp bạn bị mất hết các file trong folder local trên server, và bạn đã có bản backup được thực hiện trước đó, việc đơn giản bạn cần làm là restore lại bản backup đó

[root@bizfly-cloud ~]# ls -l /root/code
total 0

Bước 1 : Trong danh sách các backup directory của machine, chọn biểu tượng “...” tại backup directory cần restore :

Bước 2 : Chọn Restore :

Bước 3 : Tại cửa sổ Khôi phục thư mục, chọn bản backup muốn khôi phục, sau đó, chọn Đồng ý :

Bước 4 : Nhập mã OTP và chọn Xác nhận để tiến hành restore:

Bước 5 : Quá trình khôi phục hoàn tất, kiểm tra lại server bạn sẽ thấy lại cái file backup đã được khôi phục :

[root@bizfly-cloud ~]# ls -l /root/code
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 6 09:29  2 Th12 docs
drwxr-xr-x 2 root root 6 09:29  2 Th12 images
-rw-r--r-- 1 root root 0 09:28  2 Th12 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 0 09:28  2 Th12 index.js
-rw-r--r-- 1 root root 0 09:28  2 Th12 styles.css