Quản lý key

Để có thể kết nối đến bucket trên hệ thống của BizflyCloud, quý khách cần có một Key, một Secret Key để có thể truy cập vào thông tin dữ liệu bên trong bucket. Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách làm sao để có thể tạo mới, thêm, sửa, xóa một keys.

  • Để có thể tạo thêm một keys, chúng ta cần truy cập vào trang bảo mật. Quy khách truy cập vào trang bảo mật bằng cách click vào địa chỉ email (nằm ở góc phía trên bên phải màn hình) hoặc truy cập trực tiếp qua link sau : https://manage.bizflycloud.vn/simple-storage/access-key

  • Tại trang Dashboard của quý khách, bên trái thanh Sidebar, chúng ta cần kéo xuống và truy cập vào phần Simple Storage.

Untitled

  • Sau đó quý khách hãy chọn phần Quản lý Access Key phía bên trái

Untitled

  • Tiếp theo quý khách làm lần lượt như sau: Chọn Tạo mới, sau đó tại phần Tạo mới Access & Secret key chúng ta chọn người dùng sở hữu Key rồi lưu lại.

Untitled

• Như vậy là Key đã được tạo thành công, quý khách có thể chọn vào phần Hiển thị để hiển thị xem được Secret Key. Ngoài ra quý khách có thể chọn Tạo lại để khởi tạo lại Key này.

Untitled