Quản lý key

Để có thể kết nối đến bucket trên hệ thống của BizflyCloud, quý khách cần có một key, một secret key để có thể truy cập vào thông tin dữ liệu bên trong bucket. Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách làm sao để có thể tạo mới, thêm, sửa, xóa một keys.

  • Để có thể tạo thêm một keys, chúng ta cần truy cập vào trang bảo mật. Quy khách truy cập vào trang bảo mật bằng cách click vào địa chỉ email (nằm ở góc phía trên bên phải màn hình) hoặc truy cập trực tiếp qua link sau : https://manage.bizflycloud.vn/account/security

  • Sau đó quý khách kéo xuống phía dưới vào phần “Simple Storage Access Keys”

  • Quý khách chọn vào phần tên tài khoản của quý khách, click chọn phần cài đặt, sau khi chọn phần cài đặt quý khách sẽ được chuyển sang giao diện quản lý api keys

  • Mặc định, mỗi tài khoản trên hệ thống của Bizfly Cloud sẽ có 2 keys được gen sẵn, nếu quý khách không muốn sử dụng 2 keys này, quý khách có thể tự gen thêm các keys khác để sử dụng bằng cách chọn nút TẠO KEYS

  • Phần secret keys sẽ hiển thị khi quý khách ấn vào nút hiển thị, hoặc quý khách có thể regen lại keys có sẵn bằng cách chọn vào keys, chọn nút “Tạo lại secret key”