[BBB] Các tính năng hỗ trợ của người điều hành

Đây là tính năng dành cho người điều hành room

1. Chia sẻ màn hình

Chọn biểu tượng Share your screen

Chọn chia sẻ toàn bộ màn hình của mình, hay một cửa sổ ứng dụng đang chạy nào đó, hoặc một tab của trình duyệt. Ta chọn màn hình rồi chọn Allow.

Kết quả : chia sẻ thành công

Để dừng chia sẽ màn hình, click nút Stop sharing your screen.

2. Slide

a. Upload slide

Chọn dấu + (Actions) dưới góc trái -> chọn Upload a presentation.

Click vào phần upload file

Chọn file và Upload

b. Các thao tác với Slide và bảng

– Viết chữ, vẽ hình lên slide hay vùng bảng
Chọn Biểu tượng hình bàn tay -> Chọn công cụ thao tác:


Viết text
Vẽ một đường thẳng
Vẽ hình tròn, oval, tam giác, chữ nhật, hình vuông,…
Vẽ tùy ý.

– Các tính năng khác:\

 • Hoàn tác\
 • Xóa toàn bộ thao tác vẽ trên slide và bảng\
 • Bật nhiều bảng cho mọi người trong phòng họp

3. Tạo Poll

Chọn biểu tượng dấu + (Actions) dưới góc trái -> chọn Start a poll.

Chọn dạng poll

Đợi để mọi người vote và công khai kết quả bằng cách click Publish polling results.

Kết quả vote sẽ hiển thị trên màn hình

4. Chia sẻ video bên ngoài vào phong

Chọn biểu tượng dấu + (Actions) dưới góc trái -> chọn Share an external video

Dán đường dẫn video vào ô URL -> Click Share a new video

Để dừng và hủy bỏ video, chọn biểu tượng dấu + (Actions) dưới góc trái -> chọn Stop sharing external video.

5. Tạo thảo luận nhóm

Chọn biểu tượng bánh răng trên mục Users bên cạnh trái -> Chọn Create breakout room

Đặt các thông số cho việc thảo luận nhóm rồi chọn** Create**.

Number of rooms: Số phòng nhỏ tạo ra
Duration(minutes): Thời gian tối đa của phòng nhỏ
Kéo thả các thành viên vào các nhóm phù hợp

Sau khi tạo, ta sẽ thấy 1 tab Breakout Rooms được tạo. Và ta sẽ thấy thông tin các phòng nhỏ, người dùng, thời gian còn lại

Người trình bày có thể join vào các phòng để trao đổi cùng các thành viên trong phòng nhỏ đó
Người trình bày cũng có thể kết thúc các phòng thảo luận trước thời gian đặt trước. Bằng cách click chọn End all breakout rooms.

6. Chia sẻ note

Chọn mục Shared Notes ở bên phải màn hình.

Viết note muốn chia sẻ cho mọi người.

7. Chuyển quyền trình bày

Chọn chuột vào người dùng -> chọn Make presenter

Để lấy lại quyền trình bày, ta có thể chọn chuột vào bản thân -> Chọn Take presenter

8. Ghi lại cuộc họp

Khi bắt đầu, click chọn Start recording ở phía trên giao diện

Chọn Yes

Hình tròn đổi sang màu đỏ tức là đang ghi lại cuộc họp. Nhấn một lần nữa để tạm dừng -> Chọn Yes

Khi cuộc họp kết thúc. Bản record sẽ được lưu lại ở giao diện bên ngoài với lựa chọn phòng hoặc ở tab All Recordings

9. Một số phím tắt

Chọn biểu tượng 3 chấm trên góc phải giao diện -> chọn Keyboard shortcuts.

Hệ thống hiện ra bảng danh sách các phím tắt

Các tùy chọn phím tắt:

 • Alt + O : Mở phần Option
 • Alt + U : Bật/tắt danh sách người dùng phía bên trái
 • Alt + M: Bật/tắt micro
 • Alt + J : Bật audio
 • Alt + L : Tắt audio
 • Alt + P : Chuyển đổi public chat
 • Alt + H : Ẩn cuộc trò chuyện riêng tư
 • Alt + G : Đóng cuộc trò chuyện riêng tư
 • Alt + A : Mở action menu
 • Alt + S : Mở status menu
 • Spacebar : Kích hoạt công cụ trình bày
 • Right Arrow (mũi tên phải) : Chuyển sang trang slide tiếp theo
 • Left Arrow (mũi tên trái) : Chuyển về trang slide trước đó