Chính sách dùng thử

Các tài khoản mới khi tạo Profile đầu tiên sẽ được kích hoạt dùng thử và được tăng 50.000vnđ, số tiền này sẽ hết hạn trong 3 ngày. Trong thời gian này tài khoản:

  • Được phép tạo tối đa 2 Profile
  • Tối đa mỗi Profile được tạo 10 endpoint

Quá trình dùng thử sẽ kết thúc nếu gặp một trong các điều kiện sau:

  • Hết số tiền dùng thử
  • Số tiền dùng thử hết thời hạn hiệu lực
  • Người dùng nâng cấp lên tài khoản trả phí

Khi quá trình dùng thử sắp hoặc đã kết thúc sẽ được thông báo qua gmail.
Sau 7 ngày nếu không nhận được thanh toán hoặc gia hạn thêm các tài nguyên sẽ bị xóa.