FAQ về Load Balancer

Bizfly Load Balancer hỗ trợ những giao thức nào?

  • Các giao thức được VCCloud Load Balancer hỗ trợ hiện tại là HTTP/ HTTPS/ TCP/ TLS Termination

Bizfly Load Balancer có hỗ trợ SSL Certificate không? Các Certificate này lưu trữ tại đâu?

  • . Các SSL Certificate ( chứng chỉ) được lưu tại hệ thống lưu trữ có mã hóa, chỉ có người dùng là chủ sở hữu mới được truy cập.

Bizfly Load Balancer có hỗ trợ L7 Policy không? Hỗ trợ các action nào cho một L7 Policy?

  • Có. Hỗ trợ các Action như: Redirect to URL, Redirect to Server Group, Redirect Prefix, Reject

Khi một Load Balancer có trạng thái Unhealthy, nguyên nhân là gì?

  • Các máy chủ trong Server Group bị lỗi toàn bộ và không thể nhận được các yêu cầu từ người dùng.

Có thể thêm các máy chủ bên ngoài( không nằm trên hệ thống của BizflyCloud) vào Load Balancer được hay không?

  • , khi sử dụng Load Balancer external thì có thể thêm các máy chủ bên ngoài vào Load Balancer đó.

Bizfly có tính phí lưu trữ cho SSL Certificate hay không?

  • Người dùng được lưu trữ miễn phí 100 SSL Certificate. Để sử dụng nhiều hơn hãy liên hệ support@bizflycloud.vn để được hỗ trợ.

Lưu lượng sử dụng (datatransfer) của 1 Load Balancer được tính như thế nào?

  • Lưu lượng sử dụng của một Load Balancer được tính theo chiều từ Load Balancer trả ra cho người dùng bên ngoài Internet. Các lưu lượng từ người dùng tới Load Balancer và từ Load Balancer tới các máy chủ thuộc hệ thống BizflyCloud sẽ không tính phí.

Có thể tạo tối đa bao nhiêu Listener trên một Load Balancer, các cổng (port) được sử dụng nằm trong khoảng nào?

  • Có thể tạo tối đa 20 Listener trên một Load Balancer. Các cổng trên một listener có thể sử dụng từ 1 tới 65535