Business Email

Dịch vụ Email hosting cho doanh nghiệp, với domain email riêng, không giới hạn account.

Hướng dẫn để bạn có thể bắt đầu sử dụng nhanh nhất.
Nội dung & điều khoản dùng thử dịch vụ miễn phí.
Thêm tiện ích lưu trữ, chia sẻ, chỉnh sửa file đính kèm.

Chức năng chính

  • Quản lý tên miền gửi nhận email.
  • Quản lý tài khoản mail, nhóm người dùng mail.
  • Theo dõi, thống kê hoạt động gửi nhận mail qua các đồ thị số liệu, log.
  • Cấu hình thông tin domain mail.
  • Cấu hình thông tin Webmail.
  • Cấu hình Backlist, Whitelist.
  • Đổi gói cước sử dụng.
  • Điều chỉnh dung lượng sử dụng của các tài khoản.