Hướng dẫn

Bizfly Cloud Database là dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp triển khai một giải pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, đảm bảo khả năng khôi phục toàn vẹn dữ liệu trong các tình huống sự cố thảm họa. Đồng thời thực hiện giám sát thông tin liên quan đến hệ quan trị cơ sở dữ liệu của người dùng, tự động điều chỉnh khả năng lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bizfly Cloud Database là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Bizfly Cloud trong thời gian Beta và dùng thử. Các nội dung liên quan đến chi phí sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo.


Các công cụ cho Bizfly Cloud Database


Truy cập Database MySQL và MariaDB qua giao diện đồ họa của PHPMyadmin. Người dùng có thể dễ dàng quản trị cơ sở dữ liệu.
Kết nối với database MongoDB thông qua tính năng SRV record. Tính năng này cung cấp khả năng kết nối với các replica set hoặc cum MongoDB một cách linh hoạt
Kết nối với database Redis thông qua tính năng Sentinel. Tính năng này cung cấp khả năng quản lý, giám sát và tự động chuyển đổi (failover) cho các cụm Redis.
Kết nối với database Postgres thông qua tính năng Patroni. Patroni sử dụng các khái niệm và cơ chế của PostgreSQL Streaming Replication và PostgreSQL High Availability (HA) để tạo ra một cụm PostgreSQL có khả năng tự phục hồi và sẵn sàng cao.

SDK cho Bizfly Cloud Database

Coming Soon: Bizfly Cloud Database hỗ trợ SDK cho các ngôn ngữ GolangPython.