[CWP] Hướng dẫn cấu hình thêm mới domain

CWP cung cấp giao diện, giúp quản lý server dễ dàng hơn. Trong bài viết này chúng ta sẽ cấu hình thêm mới 1 domain.

Trong phần quản lý domain, chọn Domains => Add Domain

domainvà điền thông tin domain muốn thêm mới vào.

Để thực hiện được việc thêm mới domain, bắt buộc phải có user tương ứng đã được tạo từ trước.

add-domain1

Nếu chưa có user bạn có thể click vào “Click here to create a new account. " và tạo user theo hướng dẫn : Tạo mới user account.

Điền các thông tin về domain :

add-domain

Sau khi tạo thành công, nội dung cấu hình vhost sẽ được hiển thị:

add-domain-success