[Nextcloud] Hướng dẫn tích hợp Simple Storage vào Nextcloud

Nextcloud cũng có thể tích hợp như một client với hệ thống Simple Storage, thay vì thao tác với các folder, file trên giao diện trang quản trị, bạn hoàn toàn có thể quản trị chung trên giao diện của Nextcloud hoặc Nextcloud apps trên điện thoại.

Để tích hợp Nextcloud với Simple Storage, chúng ta thực hiện các bước như sau:

Tại giao diện web, chọn avatar người dùng => Settings

Lựa chọn External storages:

Tại đây, chúng ta sẽ cấu hình các tích hợp cần thiết:

+ Folder Name: Thư mục sẽ gắn bucket của Simple Storage

+ External Storage: loại storage ngoài, với Simple Storage chúng ta lựa chọn Amazon S3

+ Authentication: Phương thức xác thực, chọn Access key

+ Configuration:

Bucket: Tên bucket khởi tạo ở trang quản trị của Simple Storage

Hostname: ss-hn-1.vccloud.vn

Port: 443

Region: hn

Tích chọn Enable SSLEnable Path Style

**Access key: **là key trong mục Bảo mật => Simple Storage Access Keys, nếu chưa có key nào, bạn hãy khởi tạo một key mới.

**Secret key: **copy Secret key trong mục Access Keys trên.

+ Available for: Vào Advanced Settings tích thêm Enable Previews và Enable Sharing

Chọn Save.

Vậy là chúng ta đã tích hợp thành công Simple Storage vào Nextcloud, tại giao diện Files của Nextcloud giờ bạn sẽ thấy bucket mới được tích hợp vào giao diện quản trị, bạn có thể upload/download, copy, delete file và folder như ở giao diện quản trị Simple Storage.