App Engine

App Engine của BizflyCloud là công cụ dạng Platform as a Serivce (PaaS) cung cấp cho người dùng cá nhân nền tảng để triển khai các ứng dụng cơ bản và các ứng dụng chuyên sâu dành cho doanh nghiệp. Khi triển khai ứng dụng trên App Engine, các nhà phát triển sẽ không còn phải lo đến phía hạ tầng mà chỉ cần tập trung vào phát triển phần mềm.

Tính năng của App Engine

  • Auto Deploy - Tự động triển khai phiên bản mới khi có cập nhật.
  • Zero Downtime - Triển khai phiên bản mới không có downtime.
  • Autoscale - Tự động mở rộng khi ứng dụng quá tải.
  • Hỗ trợ bảo mật SSL/TLS - Các ứng dụng chạy thông qua App Engine đều được hỗ trợ giao thức HTTPS.
  • Theo dõi 24/7 - Tài nguyên ứng dụng sẽ liên tục được giám sát.
  • Deploy Agent - Triển khai ứng dụng lên hạ tầng của khách hàng.

Lợi ích khi sử dụng App Engine

  • Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng máy chủ.

  • Không phải đầu tư nhân lực vận hành ứng dụng.

  • Thời gian triển khai ứng dụng nhanh và linh hoạt.