App Engine


App Engine của BizflyCloud là công cụ dạng Platform as a Serivce (PaaS) cung cấp cho người dùng cá nhân nền tảng để triển khai các ứng dụng cơ bản và các ứng dụng chuyên sâu dành cho doanh nghiệp. Khi triển khai ứng dụng trên App Engine, các nhà phát triển sẽ không còn phải lo đến phía hạ tầng mà chỉ cần tập trung vào phát triển phần mềm.

Tính năng của Bizfly App Engine

 • Auto Build - Tự động phát hiện ngôn ngữ lập trình và xây dựng ứng dụng.
 • Auto Deploy - Tự động triển khai phiên bản mới khi có cập nhật.
 • Zero Downtime - Triển khai phiên bản mới không có downtime.
 • Autoscale - Tự động mở rộng khi ứng dụng quá tải.
 • Hỗ trợ bảo mật SSL/TLS - Các ứng dụng chạy thông qua App Engine đều được hỗ trợ giao thức HTTPS.
 • Theo dõi 24/7 - Tài nguyên ứng dụng sẽ liên tục được giám sát.
 • Deploy Agent - Triển khai ứng dụng lên hạ tầng của khách hàng.
 • Và rất nhiều tính năng khác

Lợi ích khi sử dụng Bizfly App Engine

 • Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng máy chủ.
 • Không phải đầu tư nhân lực vận hành ứng dụng.
 • Thời gian triển khai ứng dụng nhanh và linh hoạt.
 • Tự động hóa nhiều tác vụ vận hành.
 • Thừa hưởng nhiều lợi ích từ công nghệ Cloud Native mới.

Lịch sử cập nhật Bizfly App Engine

Tháng 5 năm 2023

Mới

 • Tính năng private network cho phép các service trong cùng 1 App giao tiếp với nhau thông qua mạng nội bộ
 • Tích hợp với Bizfly Container Registry
 • Hiển thị thông tin thống kê tài nguyên sử dụng

Cập nhật

 • Cải tiến tính năng Logs với khả năng tắt/bật Stream Mode, tìm kiếm trong log.

Tháng 4 năm 2023

Mới

 • Tính năng Global Enviroment Variables
 • Tính năng Clone Service
 • Tính năng cho phép triển khai Monorepo

Cập nhật

 • Cho phép xóa volume cùng service
 • Thêm trường commit_hash, tag, deploy_without_cache cho tính năng Webhook Deploy

Tháng 3 năm 2023

Mới

 • Tính năng triển khai phiên bản mới không sử dụng Cache
 • Thêm nguồn triển khai với phương thức Drag & Drop Deploy
 • Tính năng OneClick Service (MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Redis)

Tháng 2 năm 2023

Mới

 • Thêm mới service type dạng Worker
 • Tính năng tải lên file biến môi trường.
 • Tính năng Domain + SSL/TLS miễn phí
 • Tính năng Volume
 • Tính năng AutoScale
 • Tính năng Webhook Deployment

Cập nhật

 • Cải thiện khả năng xây dựng Service dạng Static.
 • Thêm các bản Service mẫu của các ngôn ngữ lập trình phổ biến.