Hướng dẫn khắc phục lỗi


App Engine của Bizfly Cloud là công cụ dạng Platform as a Serivce (PaaS) cung cấp cho người dùng cá nhân nền tảng để triển khai các ứng dụng cơ bản và các ứng dụng chuyên sâu dành cho doanh nghiệp. Khi triển khai ứng dụng trên App Engine, các nhà phát triển sẽ không còn phải lo đến phía hạ tầng mà chỉ cần tập trung vào phát triển phần mềm.Các trường hợp lỗi bạn có thể gặp phải

Service sử dụng quá tài nguyên cho phép.
Lỗi gặp trong quá trình build service khiến service không thể hoạt động.
Thiếu câu lệnh nhằm mục đích khởi chạy ứng dụng.