Đổi gói sử dụng

Các gói sử dụng của dịch vụ Business Email gới hạn về dung lượng và số lượng email gửi ra domain khác. Trong quá trình sử dụng, nếu đạt ngưỡng sử dụng bạn cần đổi sang gói cao hơn để hoạt động gửi/nhận email không bị gián đoạn. Hoặc giảm xuống gói bé hơn để tiết kiện chi phí.

Để thay đổi gói sử dụng:

  1. Bạn truy cập vào phần quản lý tên miền trên dashboard dịch vụ Business Email.
  2. Chuyển sang tab Gói dung lượng.

Untitled

  1. Ấn nút Đăng ký gói dung lượng muốn đổi sang.
  2. Nếu đổi sang gói cao hơn, bạn có thể cần phải thanh toán chi phí phát sinh. Tiến hành xác nhận thanh toán và nạp tiền dịch vụ theo thông báo trên dashboard.

Xem về hướng dẫn nạp tiền tại đây.