Chính sách dùng thử

Điều kiện dùng thử và Luồng bắt đầu dùng thử


1. Điều kiện dùng thử
 • Đã xác thực email và SĐT thành công
 • Đã xác thực thanh toán thành công

2. Luồng bắt đầu dùng thử khi đã thỏa mãn điều kiện

Áp dụng cho cả khách hàng lần đầu tạo kho video hoặc đã có kho video nhưng chưa upload tài nguyên nào.

3. Quy định về Quota dùng thử

 • Số tiền có thể chi cho tất cả các loại tài nguyên của dịch vụ VoD
 • Số tiền có thời gian hết hạn trong vòng 14 ngày.
 • Quá trình dùng thử sẽ kết thúc nếu 1 trong 2 điều kiện: sử dụng hết tiền dùng thử hoặc hết thời gian dùng thử. (Tùy thuộc vào điện kiện nào đến trước)

4. Kiểm tra đối soát số tiền và thời gian dùng thử

CÁCH TÍNH USAGE CHO TỪNG LOẠI TÀI NGUYÊN:

 • Chi phí Dung lượng lưu trữ (giống như S3): Ghi nhận dung lượng đại diện mỗi giờ vào mỗi 1 dòng Usage. Cuối tháng tính tổng của các con số đại diện dung lượng mỗi giờ để gen hóa đơn.
 • Chi phí Serving và Add-on (giống như CDN): Ghi nhận mỗi tên miền CDN serving video vào riêng 1 dòng Usage, mỗi giờ cộng dồn lượng datatransfer vào dòng đó. Các tài nguyên của tên miền CDN này được dùng để gen hóa đơn.

Giả định 1: Tính chi phí cho KH dùng thử

 • KH: khachhang@gmail.com
 • Giả sử khách hàng thao tác:
  • 15h, 14/02: Bắt đầu tạo kho video đầu tiên, tích hợp với hệ thống CMS thành công.
  • 16h, 15/02: Tải lên 2 video đầu tiên (mỗi video kích thước 300MB, có chuẩn hóa video thành tổng 4 phiên bản mỗi video 200MB)
  • 17h-22h, 15/02: Video được phát trên Website với lưu lượng truyền tải 1000MB
 • Tính Usage của khách hàng đã sử dụng tại thời điểm 23h, 15/02:
  [1] Tổng dung lượng lưu trữ = 2300 + 4200 = 1400MB
  => Giá lưu trữ = 1400 đơn giá
  [2] Tổng lưu lượng serving = 1000MB
  => Giá serving = 1000
  đơn giá mốc dưới 5TB
  => Tổng chi phí Usage = Giá lưu trữ + Giá serving

QUY ĐỊNH GIỮA USAGE VÀ BALANCE:

Hệ thống hàng giờ sẽ kiểm tra và đối soát số tiền cũng như thời gian dùng thử dịch vụ của KH để đảm bảo quy định về dùng thử.

 • Usage < Balance KM riêng
  • KH sử dụng tài nguyên bình thường.
  • Khi hệ thống phát hiện Số dư Balance KM riêng trong X giờ tiếp theo (X có giá trị min và default là 24) có thể không đủ, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cho KH chủ động nâng cấp hoặc báo xin tăng quota để duy trì dịch vụ.
 • Usage >= Balance KM riêng
  • Bắn thông báo vào Queue Dừng dịch vụ của Admin
  • Trừ toàn bộ số tiền đang có trong Balance KM riêng cho Usage.

Đánh giá thêm các TH dùng đồng thời nhiều dịch vụ:

Trường hợp KH đang trong thời gian dùng thử dịch vụ VoD mà có tiền trong Balance chính hoặc Balance KM chung.
=> KH chỉ có thể sử dụng Balance KM riêng VoD để tránh gián đoạn các dịch vụ khác và đảm bảo đúng scope dùng thử.

ĐIỀU KIỆN KẾT THÚC DÙNG THỬ:

 • Khi đạt ngưỡng của 1 trong 2:

  • Số tiền dùng thử
  • Thời gian hiệu lực của số tiền dùng thử
 • Họăc người dùng Nâng cấp trả phí.

5. Hạn chế sử dụng khi kết thúc dùng thử

 • Người dùng không thể:

  • Không thể tạo mới kho video.
  • Không thể tích hợp quản lý video vào CMS.
  • Không thể truy cập các Cấu hình và không thể xem Báo cáo hiệu quả Video
  • Không thể truy cập xem chi tiết video, không thể tải lên hoặc thao tác (play video, chỉnh sửa video, di chuyển thư mục, tải xuống …)
  • Các video và liên kết video cũng bị ngưng serving.
  • Balance khuyến mãi riêng của dịch vụ bị thu hồi.
 • Người dùng có thể:

  • Xem danh sách các video (kèm thumbnail), xóa các video
  • Xem log lịch sử hoạt động (bao gồm cả log hệ thống clean tài nguyên)
  • Xem báo cáo thống kê sử dụng tài nguyên
  • Nâng cấp trả phí

CLEAN TÀI NGUYÊN: Toàn bộ tài nguyên trong tài khoản sẽ được lưu trữ không quá 7 ngày kể từ ngày stop dùng thử.

6. Điều kiện và luồng bắt đầu Nâng cấp trả phí