Khái niệm Scaling Size


1. Scaling Size của Auto Scaling Group

Scaling là khả năng làm tăng hoặc giảm số lượng Cloud Server sử dụng trong ứng dụng của người dùng. Scaling sẽ được thực hiện nếu xuất hiện event(sự kiện) hoặc scaling action(hành động thực hiện scale).

Bizfly Auto Scaling sẽ và đang cung cấp các cách thực hiện điều chỉnh scaling để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng người dùng tốt nhất. Điều quan trọng để có một kết quả tốt là đòi hỏi người sử dụng hiểu rõ về ứng dụng của mình. Người sử dụng nên cân nhắc đến các vấn đề sau:

 • Vai trò của Bizfly Auto Scaling trong kiến trúc của ứng dụng người dùng là gì? Thông thường câu trả lời sẽ là làm tăng hoặc giảm công suất của ứng dụng nhưng nó lại hữu ích cho việc duy trì ổn định một số lượng Cloud Server.
 • Việc hạn chế chi phí là rất quan trọng đối với người dùng? Khi sử dụng Bizfly Auto Scaling, người dùng sẽ chỉ cần phải phải trả chi phí cho những gì họ dùng để từ đó đưa ra quyết định khi nào thì thực hiện scale ứng dụng và thực hiện scale bao nhiêu.
 • Số liệu metrics nào quan trọng trong ứng dụng của người dùng? Để từ đó kết hợp và đưa ra quyết định thực hiện scale.

2. Tùy chọn cho Scaling

Bizfly Auto Scaling cung cấp một vài cách để thực hiện scale Auto Scaling Group

 1. Duy trì số lượng Cloud Server hiện tại vào mọi thời điểm
  Người dùng có thể cấu hình Auto Scaling Group để duy trì một số lượng Cloud Server nhất định chạy tại mọi thời điểm. Để duy trì số Cloud Server hiện tại, Bizfly Auto Scaling sẽ thực hiện health check định kỳ tới Cloud Servers trong một Auto Scaling Group. Khi Bizfly Auto Scaling tìm thấy một Cloud Server unhealthy, Bizfly Auto Scaling sẽ thực hiện xóa Cloud Server này và tạo ra một Cloud Server mới.
 2. Scaling thủ công
  Scaling thủ công là cách cơ bản nhất để mở rộng quy mô ứng dụng của người dùng trong Auto Scaling Group, nơi người dùng chỉ định sự thay đổi trong mức max size(tối đa), min size(tối thiểu), hoặc desired capacity của Auto Scaling Group. Bizfly Auto Scaling sẽ quản lý quá trình tạo ra hoặc xóa Cloud Server để duy trì số lượng Cloud Server được cập nhật. Xem thêm Thực hiện thay đổi kích thước của Auto Scaling Groups thủ công
 3. Scaling sử dụng Scheduler(Tạo lịch thay đổi)
  Scaling sử dụng schedule có nghĩa là việc scale sẽ được thực hiện một cách tự động mỗi khi đến giờ hoặc ngày nào đó. Điều này sẽ hữu ích cho người dùng để có thể biết chính xác khi nào Auto Scaling Group tăng hoặc giảm số lượng Cloud Server vì có thể dự đoán được thông qua schedule. Xem thêm Đặt lịch Auto Scaling cho Auto Scaling Group
 4. Scaling theo nhu cầu ứng dụng
  Một cách thực hiện scale nữa là sử dụng Scaling Policies, nó cho phép người dùng thực hiện khai báo các thông số để điều khiển việc thực hiện scaling. Ví dụ, người dùng có một ứng dụng web mà hiện đang chạy trên hai Cloud Server và người dùng muốn mức sử dụng CPU của group ở mức khoảng 50% khi hoạt động. Và khi mức sử dụng CPU nhiều hơn 50% sẽ thực hiện scale tăng số lượng Cloud Server để giảm tải xuống. Điều này hữu ích cho việc mở rộng để đáp ứng với điều kiện thay đổi, khi người dùng không thể biết khi nào những điều kiện này sẽ thay đổi. người dùng có thể cấu hình Bizfly Auto Scaling để đáp ứng nhu cầu này. Xem thêm Cấu hình Auto Scaling sử dụng Scaling Policies cho Auto Scaling Groups