Sơ đồ các region sẵn có

Các dịch vụ hiện có của BizflyCloud được xây dựng và phát triển trên nhiều khu vực tại Việt Nam. Bài viết này sẽ tổng hợp danh sách các dịch vụ hiện có mà BizflyCloud đã, đang và sẽ phát triển trên các khu vực. Các kí hiệu cần lưu ý:

  • A (Available): Có sẵn dịch vụ tại region đó. Người dùng có thể chủ động sử dụng trên dashboard.
  • N (None): Dịch vụ chưa có kế hoạch phát triển ở khu vục đó.
  • F (Future): Dịch vụ đang được phát triển tại region và sẽ được ra mắt trong tương lai.
  • HA (High Availability): Mức độ sẵn sàng cao, dịch vụ luôn sẵn sàng được đáp ứng nhu cầu trong mọi trường hợp.
  • Unlimited: Không giới hạn, có thể đáp ứng được số lượng lớn về dịch vụ.

Các Availability Zones

Hiện tại, BizflyCloud đang có 3 Availability Zone (AZ) chính được phân bố trên 2 region khác nhau là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể danh sách như sau:

Availability Zones Kí hiệu Region
Hà Nội 1 HN1 Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 2 HN2 Hà Nội, Việt Nam
Hồ Chí Minh 1 HCM1 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dịch vụ Cloud Server

Hiện tại, các dòng máy chủ của BizflyCloud được sử dụng cơ chế chia sẻ tài nguyên, phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo được cấu hình sử dụng đối với từng khách hàng. Ở các AZ khác nhau thì các cấu hình này được đảm bảo như sau:

Cloud Server HN1 HN2 HCM1
CPU HA HA HA
RAM HA HA HA
Băng thông HA HA HA
Ổ cứng Unlimited Unlimited Unlimited

Dịch vụ Kubernetes Engine

Kubernetes Engine HN1 HN2 HCM1
CPU HA HA HA
RAM HA HA HA
Băng thông HA HA HA
Ổ cứng Unlimited Unlimited Unlimited

Dịch vụ Cloud Database

Cloud Database HN1 HN2 HCM1
MariaDB A A F
Redis A A F
MongoDB A A F

Các dịch vụ khác

Dịch vụ HN1 HN2 HCM1
VPN site to site A A A
Load Balancer A A A
Auto Scale A A A
Simple Storage A N N
Ổ cứng A A A
Container Registry A N N
CDN A A A
API Gateway A N N

Khả năng tương thích của Availability Zone với chức năng dịch vụ của Cloud Server

BizflyCloud có rất nhiều dịch vụ và tính năng có liên quan tới dịch vụ Cloud Server. Để sử dụng các tính năng dịch vụ này cho Cloud Server mà bạn đang sử dụng cần có sự tương thích về AZ. Các mức độ tương thích bao gồm:

  • All Availability Zones: Cần lựa chọn AZ cụ thể, tương thích với Cloud Server ở mọi AZ.
  • Same Availability Zones only: Cần lựa chọn AZ cụ thể, tương thích với Cloud Server cùng AZ.
  • Availability Zones Agnostic: Không phụ thuộc vào AZ. Bảng dưới đây sẽ list các tính năng, dịch vụ tương thích Cloud Server theo AZ
Cloud Server in all AZ Cloud Server in same AZ only AZ Agnostic
Prebuilt-App Tạo Cloud từ snapshot Firewalls
Load Balancer External Tạo Cloud từ ổ cứng DNS
Auto Scale Thêm VPC vào Cloud Cloud Watcher
Custom Image Load Balancer Internal Cloud Backup
IPv6 Reserved IPs
Monitoring
Snapshot
Lập lịch Backups
Tạo WanIP
Tạo Ổ cứng
Rebuild OS
VPN site to site