Hướng dẫn triển khai


App Engine của Bizfly Cloud là công cụ dạng Platform as a Serivce (PaaS) cung cấp cho người dùng cá nhân nền tảng để triển khai các ứng dụng cơ bản và các ứng dụng chuyên sâu dành cho doanh nghiệp. Khi triển khai ứng dụng trên App Engine, các nhà phát triển sẽ không còn phải lo đến phía hạ tầng mà chỉ cần tập trung vào phát triển phần mềm.


Hướng dẫn triển khai

Triển khai ứng dụng Python lên App Engine BizflyCloud.
Triển khai ứng dụng Java lên App Engine BizflyCloud.
Triển khai ứng dụng NodeJS lên App Engine BizflyCloud.
Triển khai ứng dụng DotNet lên App Engine BizflyCloud.
Triển khai ứng dụng Golang lên App Engine BizflyCloud.
Triển khai ứng dụng PHP lên App Engine BizflyCloud.
Triển khai ứng dụng Ruby lên App Engine BizflyCloud.
Triển khai ứng dụng dạng Static Web lên App Engine BizflyCloud.
Triển khai ứng dụng Static Web lên App Engine BizflyCloud với cấu hình nâng cao.
Triển khai ứng dụng đã đóng gói thành Image lên App Engine BizflyCloud.
Hướng dẫn triển khai ứng dụng có sử dụng private source.