Các tính năng chỉnh sửa video trên dashboard

Hệ thống cung cấp một số tính năng để chỉnh sửa video

 1. Thay thumbnail của video
 2. Cắt video theo thời lượng
 3. Cắt video theo vùng màn hình

Cách sử dụng

Có 2 cách để vào tính năng chỉnh sửa video

 • Tại màn hình quản lý video, bạn có thể chọn nhanh 1 tính năng của chỉnh sửa bằng cách click vào dấu ⋮ ở góc trên bên phải video

 • Click vào 1 video mà bạn muốn chỉnh sửa, khi đó sẽ chuyển sang giao diện chỉnh sửa video

Thay thumbnail

 • Khi chọn tính năng thay thumbnail, 1 pop up sẽ hiện lên

 • Tải thumbnail từ local lên

 • Chọn thumbnail từ danh sách thumbnail

 • Chọn thumbnail từ video

  • Chọn icon chỉnh sửa của thumb Gốc
  • Giao diện chọn thumbnail hiện lên, chọn thumbnail mà bạn mong muốn rồi chọn Hoàn thành

Cắt video theo thời lượng

 • Khi chọn Cắt video theo thời lượng, 1 pop up giao diện cắt video sẽ hiện lên

 • Di chuyển 2 đầu của thanh màu xanh lá để chọn thời gian bắt đầu và kết thúc mà bạn muốn cắt

 • Cắt 1 video thành nhiều video nhỏ

 • Chọn Xem trước để xem đoạn video mình vừa cắt. Sau đó, chọn Hoàn thành. Yêu cầu cắt video sẽ được gửi lên hệ thống

 • Chọn Theo dõi tại đây để theo dõi tiến trình xử lý

Cắt video theo vùng màn hình

 • Khi chọn Cắt video theo vùng màn hình, 1 pop up giao diện cắt video sẽ hiện lên. Chọn các tỉ lệ mà bạn muốn cắt, hoặc là có thể tự do điều chỉnh

 • Sau đó, chọn Hoàn thành. Yêu cầu cắt video sẽ được gửi lên hệ thống

 • Chọn Theo dõi tại đây để theo dõi tiến trình xử lý

Thay đổi thông tin của video

 • Sửa thông tin của 1 video
  • Thay đổi tiêu đề của video
  • Thêm chú thích cho video
  • Thêm tác giả cho video
  • Sao chép đế thư mục khác