Tạo và quản lý sao lưu (backup)

Tạo lịch Backup – Cài đặt sao lưu

Chọn mục Cloud Server trên trang chủ, chọn mục Sao lưu. Tại mục này sẽ hiển thị thông tin về việc sao lưu của tài khoản khách hàng.

Untitled

Việc sao lưu, backup định kỳ này có thể được sử dụng với máy chủ hoặc ổ cứng tùy theo nhu cầu sử dụng của quý khách.

Để chọn đặt lịch sao lưu, backup định kỳ cho máy chủ hay ổ cứng, quý khách chỉ cần chọn mục sao lưu và chọn tạo lịch sao lưu.

Untitled

quý khách chỉ cần chọn máy chủ hay ổ cứng cần đặt lịch sao lưu – backup đình kỳ tại danh sách.

sau đó quý khách chọn chu kỳ backup, số lượng bản backup sẽ được duy trì trong quá trình sao lưu

Untitled

Sau đó click vào nút Xác nhận thông tin ở góc phải bên dưới màn hình

Untitled

Lưu ý: Các lịch sao lưu – backup này sẽ chạy liên tục đến khi nào khách hàng thực hiện việc xóa việc này trong trang menu Sao lưu.

Kết quả sau khi đặt lịch sao lưu

Untitled

Xóa lịch Backup

Để xóa lịch sao lưu – backup, quý khách chỉ cần chọn lịch sao lưu – backup cho server cần xóa rồi chọn mục xóa.

Sau đó quý khách Xác nhận xóa trên ô thông báo của trang quản lý

Untitled