FAQ về Container Registry

Bizfly Container Registry là gì?

Khi phát triển các ứng dụng chạy trong môi trường Container. Sau khi viết code, các developer cần đóng gói ứng dụng dưới dạng Container image. Bizfly Container Registry về cơ bản là dịch vụ cho phép developer lưu trữ các image này, nhằm mục đích dễ dàng triển khai ứng dụng tới nhiều nơi khác nhau một cách dễ dàng. Bên cạnh đó Bizfly Container Registry cung cấp nhiều tính năng và công cụ tích hợp giúp thao tác làm việc dễ dàng, an toàn và hiệu quả nhất.

Tại sao tôi nên sử dụng Bizfly Container Registry ?

Sử dụng Bizfly Container Registry bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc vận hành cũng như mở rộng hạ tầng cho một Registry của riêng mình. Bizfly Container Registry được tích hợp với Bizfly Cloud Server, bạn có thể cấu hình cho phép máy chủ của mình được phép pull image trực tiếp từ Bizfly Container Registry mà không cần thao tác đăng nhập. Ngoài ra Bizfly Container Registry cung cấp tính năng quét các lỗ hổng bảo mật, giúp bạn phát hiện các điểm yếu bảo mật tiềm tàng bên trong các image của mình trước khi deploy thật sự lên môi trường production.

Tôi có thể public image của tôi cho mọi người đều có thể pull được không ?

Có, bạn có thể đặt trạng thái là public cho repository của mình. Như vậy những người khác sẽ có thể pull các image trong repository đó về một cách tuỳ ý.

Tôi không muốn sử dụng tài khoản mật khẩu để đăng nhập

…vì như thế tài khoản của tôi sẽ bị lưu lại trong file config của Docker. Có cách nào khác không ?

Bạn có thể sử dụng tính năng xác thực bằng token. Lên giao diện quản lý và thực hiện generate một token, ở đây bạn có thể phân quyền chi tiết cho token này được phép pull hay push những repository cụ thể. Sau đó sử dụng token này để đăng nhập.