Spot Instance

Spot instance là gì?

Một spot instance có chức năng và hoạt động giống hệt các Cloud Server có mô hình tính giá thông thường như Subscription hay On Demand, ngoại trừ giá có thể chỉ bằng 10% so với các Cloud Server On Demand với cùng cấu hình. Tài liệu này mô tả các đặc điểm, kịch bản cũng như các giới hạn của Spot instance.

Đặc điểm

Giá của các Spot instance có thể thấp hơn rất nhiều so với các mô hình tính giá Cloud Server khác, tuy nhiên Spot instance có thể bị giá đoạn tự động.

Giá biến động

Giá thị trường của các Spot instance thay đổi dựa trên cung và cầu. Các spot instance có thể rẻ hơn 90% so với các Cloud Server On Demand

Ví dụ với cấu hình 6 vCPU - 24 GB RAM

 • Giá theo giờ On Demand: 5,775 VNĐ/giờ
 • Giá theo giờ Spot instance: 768 VNĐ/giờ

Tự động gián đoạn và thu hồi

Các Spot instance có thể bị giá đoạn và thu hồi bởi hệ thống Bizfly Cloud, dựa trên giá của thị trường, khả năng cung cấp trong kho tài nguyên Server, giá đấu thầu (bidding) tối đa khi Server được khởi tạo, và thời gian sử dụng của các Server.

Các spot instance được khởi tạo có thời gian sử dụng tối thiểu là 1 giờ, sau khoảng thời gian này, hệ thống tự động so sánh giá đấu thầu (giá tại thời điểm tạo) với giá của thị trường và kiểm tra kho cung cấp tài nguyên để xác định việc thu hồi các Spot instance.

 • Nếu giá đấu thầu bằng hoặc cao hơn so với giá của thị trường và có đủ tài nguyên của khu cung cấp, các Server Spot instance tiếp tục hoạt động như bình thường
 • Nếu giá đấu thầu thấp hơn giá của thị trường hoặc kho cung cấp không đủ, hệ thống tự động tạm ngừng Server và gửi thông báo Server sẽ bị thu hồi trong vòng 30 phút.

Untitled

Các kịch bản sử dụng

Các tình huống phù hợp

Spot instance thích hợp với các nghiệp vụ stateless và có khả năng chịu lỗi, chịu sự gián đoạn ví dụ như

-  Các phân tích real-time
-  Big Data
-  Xử lý hình ảnh và media
-  Tính toán khoa học
-  Các website cần khả năng scale và web crawler
-  Testing
-  CI/CD
-  Kubernetes Worker Node

Các tình huống không phù hợp

Nếu các nghiệp vụ của khách hàng cần chạy với khoảng thời gian dài (24/24) và đặc biệt nhạy cảm với các gián đoạn, Spot instance không phù hợp và không khuyến nghị sử dụng

Các giới hạn sử dụng

 • Các spot instance không thể chuyển đổi Billing Plan sang Subscription hay On Demand
 • Các Spot instance không thể thay đổi cấu hình
 • Spot instance chỉ áp dụng với các tài nguyên CPU & RAM, các tài nguyên khác như Volume, Network, IP, … được tính như các Billing Plan thông thường

Các câu hỏi thường gặp

 • Loại tài nguyên nào được áp dụng với giá chiết khấu của Spot instance ?

Giá của Spot instance chỉ bao gồm tài nguyên CPU & RAM, các tài nguyên khác như Volume, Disk, Network, IP… được tính toán dựa trên giá On Demand.

 • Tôi có được thông báo khi Spot instance của tôi bị thu hồi hay không?

Có, hệ thống tự động gửi thông báo tới khách hàng khi Spot instance của khách hàng bị thu hồi. Khi Spot instance bị thu hồi vì sự thay đổi giá của thị trường hoặc không đủ tài nguyên trong kho, Hệ thống sẽ gửi thông báo cho khách hàng trước 30 phút và sẽ bị tự động thu hồi sau đó.

 • Tôi có thể thay đổi cấu hình của Spot instance hay không?

Không. Khách hàng không thể thay đổi cấu hình của Spot instance.

 • Tôi có thể bảo vệ dữ liệu của mình khi Spot instance bị thu hồi hay không?

Có. Khi khởi tạo Spot instance, khách hàng có thể lựa chọn việc giữ lại Volume Root Disk khi bị thu hồi, điều này đảm bảo dữ liệu của khách hàng không bị mất khi Spot instance bị thu hồi.