Xác thực DNS

Đối với việc sử dụng các dịch vụ Email, các bạn cần phải thực hiện trỏ các bản ghi DNS của tên miền của mình về hệ thống email của nhà cung cấp dịch vụ, khi trỏ đúng các bản ghi như yêu cầu thì các bạn mới có thể gửi và nhận email từ hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ đó được.

Hướng dẫn này hỗ trợ bạn cập nhật bản ghi DNS ở quản quản lý của nhà cung cấp dịch vụ DNS cho tên miền của bạn.

1. Đăng nhập vào trang quản trị tên miền ( nơi mà bạn mua tên miền của công ty) để thực hiện trỏ các bản ghi DNS theo hướng dẫn của Bizfly Cloud.

Hiện nay Bizfly Cloud chưa cung cấp dịch vụ mua bán tên miền, nên tên miền của các bạn sẽ được mua từ những nhà cung cấp khác như Mắt Bão, GoDaddy,… Và mỗi nhà cung cấp tên miền như vậy đều cho các bạn 1 trang quản trị để các bạn có thể trỏ các bản ghi DNS với tên miền các bạn vừa mua.

2. Tại giao diện quản trị tên miền, thực hiện trỏ các bản ghi theo yêu cầu của Bizfly Cloud:

Bắt buộc:

RECORD NAME/HOST/ALIAS VALUE / ANSWER / DESTINATION Priority TTL (Time to line)
MX @ captmx-re30.bizflycloud.vn 15 300
MX @ captmx-re20.bizflycloud.vn 5 300
MX @ captmx-re40.bizflycloud.vn 5 300
TXT @ v=spf1 include:_spf.bizflycloud.vn ~all 300

Tùy chọn:

_autodiscover._tcp   SRV   0 0 443 autodiscover.bizflycloud.vn
autoconfig   CNAME   autoconfig.bizflycloud.vn

Toàn bộ các bản ghi sẽ được trỏ như sau:

Thêm DNS

Lưu ý: Việc trỏ DNS này phải mất thời gian cập nhật đến toàn bộ hệ thống DNS trên toàn cầu, thời gian này nhanh thì có thể chỉ mất 5 phút nhưng nếu lâu có thể kéo dài đến vài tiếng, thậm chí là 1 ngày. Vì vậy, các bạn có thể sẽ phải chờ DNS được cập nhật.

Sau khi các bạn thực hiện trỏ các bản ghi DNS xong, nếu các bản ghi đã được cập nhật và đúng với hướng dẫn của Bizfly Cloud thì tên miền của bạn sẽ được tự động xác thực thành công. Bạn sẽ thấy trạng thái của tên miền đã được xác thực trên trang dashboard dịch vụ Email của Bizfly Cloud và có thể bắt đầu tạo các tài khoản sử dụng mail theo hướng dẫn Quản lý tài khoản.