Container Registry

Bizfly Container Registry là kho lưu trữ Docker image tương tự Docker Hub hoặc AWS Container Registry. Với các tính năng thuận tiện cho việc quản lý số lượng lớn image, phân quyền truy cập, hoặc quét các lỗ hổng bảo mật.

Bảng giá

Tham khảo bảo giá chi tiết tại đây

Lợi ích khi sử dụng

  • Quản lý hoàn toàn

  • Độ sẵn sàng và mở rộng cao

  • An toàn

  • Tích hợp với Bizfly Cloud Server

  • Tự động quét lỗ hổng bảo mật và xác thực bằng token

Tính năng nâng cao

Xác thực bằng token

Ngoài phương thức xác thực bằng tài khoản và mật khẩu, dịch vụ còn hỗ trợ thêm phương thức xác thực bằng token với khả năng phân quyền chi tiết đến từng repository và có thời gian hết hạn.

Public repository

Khi phát triển các ứng dụng nguồn mở hoặc có nhu cầu public cho cộng đồng hãy đặt repository của bạn ở chế độ public, như vậy bất kỳ ai cũng có thể truy cập được image của bạn.

Quét lỗ hổng bảo mật

Hệ thống sẽ tự động quét các lỗ hổng bảo mật (CVE) nếu có trên image và sẽ hiển thị chi tiết về lỗ hổng đó. Dữ liệu CVE được cập nhật thường xuyên theo các cơ sở dữ liệu của debian, ubuntu, rhel, oracle, alpine, …

Tích hợp với Bizfly Cloud Server

Phân quyền truy cập cho Cloud Server ngay trên giao diện, các Cloud Server được phân quyền sẽ không cần phải login sử dụng mật khẩu hoặc token.