Điều khoản dịch vụ Email

Các điều khoản sử dụng được Bizfly Cloud thiết lập với mục đích nhằm đảm bảo giúp khách hàng cũng như Bizfly Cloud tránh được các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời cũng giúp khách hàng bảo mật được thông tin cá nhân cùng toàn bộ dữ liệu của mình trong quá trình sử dụng sản phẩm – dịch vụ của Bizfly Cloud. Khi khách hàng tạo tài khoản và sử dụng sản phẩm – dịch vụ Business Email của Bizfly Cloud (sau đây sẽ gọi tắt là Dịch vụ) đồng nghĩa với việc khách hàng đã hoàn toàn đồng ý và chấp thuận với các điều khoản sử dụng mà Bizfly Cloud đã đưa ra.

1. Tài khoản khách hàng, mật khẩu và bảo mật

 • Khách hàng phải giữ tính bảo mật cho mật khẩu và tài khoản của mình.
 • Khách hàng phải chịu trách nhiệm với mọi hoạt động liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ xảy ra trong tài khoản của mình (kể cả các nội dung trao đổi từ tài khoản của mình hoặc bất kỳ nội dung nào được tải lên hoặc gửi đi thông qua tài khoản của mình), trừ trường hợp bên thứ ba truy cập vào tài khoản của khách hàng do sơ suất của Bizfly Cloud.

Khách hàng phải thông báo Bizfly Cloud ngay lập tức nếu nhận thấy việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Nếu bên thứ ba truy cập vào tài khoản của khách hàng mà không có sự cho phép, chúng tôi sẽ nỗ lực chặn truy cập trái phép đồng thời khôi phục quyền kiểm soát tài khoản của khách hàng.

2. Giới hạn về lưu trữ email, lưu trữ file, email gửi đi và những giới hạn khác

 • Dung lượng lưu trữ trên mỗi người dùng có thể bị giới hạn tùy vào gói cước khách hàng đăng ký mua.
 • Khách hàng cần đồng ý rằng Bizfly Cloud không chịu trách nhiệm hoặc không có nghĩa vụ pháp lý về việc khách hàng tự ý xóa hoặc không sao lưu email, tệp tin hoặc các thông tin như danh bạ, thông tin cá nhân khác được lưu trữ trong tài khoản

2.1. Giới hạn về lưu trữ email, lưu trữ file, email gửi đi và những giới hạn khác

 • Các giới hạn này áp dụng cho mỗi tài khoản sử dụng email. Nếu vượt quá, tài khoản sẽ tạm thời bị chặn việc gửi email mới. Việc gửi sẽ được phục hồi sau chu kỳ hệ thống thiết lập lại.
 • Trong thời gian này, tài khoản vẫn nhận email mới bình thường.

2.2. Các giới hạn về nhận email

 • Các giới hạn này áp dụng cho mỗi tài khoản sử dụng email. Nếu vượt quá, tài khoản sẽ tạm thời bị chặn việc nhận email mới. Các email gửi đến trong thời gian bị chặn sẽ được trả lại cho người gửi ở dạng mail bounce, phía hệ thống của người gửi có thể sẽ gửi lại sau. Do phụ thuộc vào phía người gửi nên Bizfly Cloud không cam kết việc nhận đủ các email này.

2.3. Các giới hạn về băng thông

 • Các giới hạn này áp dụng cho mỗi tài khoản sử dụng email. Nếu vượt quá, tài khoản sẽ tạm thời bị khóa, không thể đăng nhập vào tài khoản, cho đến sau thời gian hệ thống thiết lập lại.

2.4. Các giới hạn về nhóm, thành viên

3. Quy định với khách hàng

 • Khách hàng sẽ không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các Điều khoản này.

 • Khách hàng đồng ý tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của Hiến pháp và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và không thực hiện các hành vi sau:

  1. Sử dụng Dịch vụ để gửi khảo sát, email marketing, email rác, spam; để gửi các nội dung trùng lặp tới số lượng lớn người nhận; gửi các nội dung không mong muốn mà không được sự đồng ý của người nhận (dù là thương mại hay cách nào khác).

  2. Phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư) của người khác.

  3. Xuất bản, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin không phù hợp, thô tục, phỉ báng, xâm phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp.

  4. Thu thập thông tin về người khác, bao gồm địa chỉ email, mà không có sự đồng ý của họ.

  5. Tạo danh tính giả nhằm mục đích đánh lừa người khác về danh tính của người gửi hoặc nguồn gốc của email.

  6. Sử dụng, tải xuống, sao chép hoặc cung cấp (có hoặc không tính phí) bất kỳ dữ liệu nào của người dùng khác cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

  7. Cố ý truyền tải hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, mã độc hoặc bất kỳ chương trình gây hại nào khác.

  8. Truyền tải hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa phần mềm hoặc tài liệu được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, hoặc bất kỳ luật hiện hành về quyền riêng tư nào khác trừ khi bạn sở hữu hoặc quản lý các tài liệu đó hoặc đã nhận được tất cả các sự đồng ý cần thiết.

  9. Cố gắng truy cập trái phép vào các tài khoản của người dùng khác thông qua khai thác mặt khẩu hoặc bất kỳ cách thức nào khác.

  10. Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc truyền tải dữ liệu hoặc phần mềm từ Việt Nam ra bên ngoài lãnh thổ.

  11. Can thiệp vào việc sử dụng và trải nghiệm Dịch vụ của thành viên khác của Dịch vụ.

Bizfly Cloud không được phép và không có nghĩa vụ theo dõi hoặc lưu trữ nội dung của bất kỳ phiên làm việc của người dùng.

4. Miễn trừ trách nhiệm

Bizfly Cloud sẽ không chịu trách nhiệm về:

 1. Việc truy cập trái phép vào tài khoản khách hàng hay việc thay đổi sự truyền tin hoặc dữ liệu; hay thay đổi bất kỳ tài liệu hoặc dữ liệu nào được gửi/ nhận hay không gửi/ nhận; hay bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua Dịch vụ xuất phát từ phía khách hàng.

 2. Bất kỳ nội dung đe dọa, phỉ báng, xúc phạm, bất hợp pháp hoặc hành vi của bất kỳ bên nào khác, bất kỳ hành vi xâm phạm quyền nào khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ;

 3. Bất kỳ nội dung nào được gửi hoặc gửi kèm bởi bên thứ 3 dùng trong Dịch vụ.

Bizfly Cloud sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ, mất dữ liệu, lợi nhuận của khách hàng bao gồm:

 • Các yếu tố từ việc sử dụng dịch vụ phát sinh từ phía khách hàng;
 • Các yếu tố khách quan do thiên tai, khủng bố, hỏa hoạn… làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ của Bizfly Cloud tới khách hàng.

5. Chấm dứt

Bizfly Cloud có thể chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào bất kỳ phần nào hoặc tất cả Dịch vụ và mọi dịch vụ liên quan ngay lập tức nếu Khách hàng không tuân thủ các Điều khoản này hoặc theo quy định của Pháp luật.

Bizfly Cloud cũng có thể ngừng hoặc xóa tài khoản của khách hàng nếu Khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo cam kết sử dụng dịch vụ- được xác định là không thực hiện gia hạn sau khi hết thời gian đăng ký trả phí.

Khi chấm dứt Dịch vụ, quyền sử dụng Dịch vụ của Khách hàng sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Bizfly Cloud sẽ không có nghĩa vụ duy trì bất kỳ nội dung nào trong tài khoản của Khách hàng hoặc chuyển tiếp bất kỳ email chưa đọc hoặc chưa gửi nào cho Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

6. Hoàn tiền

Tùy vào quyết định của mình, Bizfly Cloud có thể chọn hoàn trả phí trả trước cho Dịch vụ. Tuy nhiên Bizfly Cloud sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản phí nào trong trường hợp:

 1. Khách hàng muốn ngừng sử dụng tất cả hoặc một phần Dịch vụ; hoặc
 2. Dịch vụ của Khách hàng bị ngưng/hủy bởi Bizfly Cloud do không tuân thủ các Điều khoản này.

7. Không spam

Bizfly Cloud có quyền ngừng ngay lập tức bất kỳ tài khoản nào mà được cho rằng đang truyền tải hoặc gửi thư rác/email hàng loạt không được yêu cầu khác.

8. Thay đổi Điều khoản dịch vụ

Bizfly Cloud có quyền thay đổi các Điều khoản này hoặc chính sách có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào và thông báo cho Khách hàng bằng cách đăng phiên bản cập nhật của các Điều khoản này trên website. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên xem xét các Điều khoản này để kiểm tra cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi thể hiện sự đồng ý của khách hàng đối với các thay đổi đó.