Chức năng Blacklist/Whitelist

Bizfly Cloud cung cấp chức năng blacklist / whitelist cho dịch vụ Business Email.

Từ trang quản lý tên miền, chọn tab Cài đặt, Bấm Blacklist / Whitelist.

Blacklist

Là các rule dùng cho việc chặn email không mong muốn được gửi từ các địa chỉ email, tên miền mail chỉ định.

  1. Để thêm rule, trong ô Blacklist, bấm Thêm rule.

Untitled

  1. Hộp thoại hiện ra, bạn điền các thông tin về tên miền hoặc tài khoản gửi, nhận, sau đó bấm Thêm vào danh sách.

Untitled

Phần gửi từ, bạn có thể nhập 1 địa chỉ mail, 1 tên miền, hoặc 1 tên miền phụ muốn chặn. Ví dụ:

  • Địa chỉ email: tennguoidung@spam.com
  • Thêm một tên miền: spam.com
  • Thêm tên miền phụ: support.spam.com
  1. Bấm Xác nhận để hoàn thành việc thêm

Whitelist

Các rule dùng cho việc cho phép email gửi từ địa chỉ email, tên miền mail mà không bị chặn bởi Blacklist, Spam filter của Bizfly Cloud.

Cách thêm rule tương tự như Blacklist.