Tính năng OneClick Service

Hướng dẫn sử dụng OneClick Service

OneClick Service là tính năng giúp người dùng có thể nhanh chóng triển khai các dịch vụ phức tạp một cách nhanh chóng dựa trên cấu hình mẫu. Các OneClick Service hiện tại đang được hỗ trợ gồm:

  • Redis (Database)
  • MongoDB (Database)
  • MySQL (Database)
  • PostgreSQL (Database)

Trong tương lai chúng tối sẽ bổ sung thêm nhiều dịch vụ mẫu khác.

Tạo OneClick Service

Bạn có thể tìm thấy tính năng này sau khi đã tạo App thành công.

image

Nhấn Khởi tạo tại loại Service muốn tạo để bắt đầu tạo. Chọn phiên bản phù hợp, chỉnh sửa tên service và chọn Cấu hình rồi ấn Xác nhận để tạo OneClick Service.

image

Lưu ý: Bạn có thể cấu hình tên người dùng và mật khẩu trong phần cấu hình nâng cao, nếu bạn không cấu hình phần này thì hệ thống sẽ tự động tạo người dùng và mật khẩu ngẫu nhiên cho bạn.

Sau khi tạo, OneClick Service sẽ cần một vài phút đề khởi động thành công.

image

Lưu ý: Đối với dịch vụ MySQL sau khi tạo thành công service sẽ cần thêm 1 vài phút để khởi động hoàn toàn.

Bạn có thể tìm thấy thông tin truy cập OneClick Service tại Chi tiết của service => Thông tin kết nối

image

Như vậy bạn đã tạo OneClick Service thành công! Một số dịch vụ OneClick Service khi được khởi tạo sẽ tạo cả Volume kèm theo nên khi xóa Service để tránh bị tính phí ngoài ý muốn bạn cần xóa cả volume của Service này.

Hạn chế

  • Đối với các OneClick Service chạy Database sẽ thiếu nhiều tính năng như: Sao lưu, tùy chỉnh cấu hình database, chuyển đổi dự phòng… Nếu có nhu cầu cần sử dụng các tính năng này bạn có thể tham khảo dịch vụ Cloud Database tại đây (https://bizflycloud.vn/cloud-database)
  • Các Service sẽ bị giới hạn 1 số tính năng