FAQs

1. Tôi đã mời một thành viên tham dự thành công, tuy nhiên thành viên đó chưa xác nhân link để active ngay, ngày hôm sau họ mới thực hiện xác nhận tham dự, ngay sau đó hệ thống báo lỗi ?

Trả lời: Hiện tại đường link xác nhận của chúng tôi chỉ có hiệu lực trong 6h (kể từ khi gửi lời mời thành công). Trong trường hợp này, bạn hãy gửi lại lời mời cho họ, trường hợp sau khi họ nhấn xác nhận vào đường link vẫn lỗi, hãy xoá thành viên đó khỏi dự án và thêm lại.


2. Hệ thống IAM của Bizfly Cloud có hỗ trợ cli không ?

Trả lời: Hiện tại hệ thống IAM của Bizfly Cloud chưa hỗ trợ việc quản lí thông qua command line, tuy nhiên dự kiến trong năm này chúng tôi sẽ hỗ trợ.


3. Tôi không thể tìm thấy phần lựa chọn chuyển đổi dự án ( project ) với các dịch vụ khác trong hệ thống của Bizfly Cloud với dịch vụ iam ?

Trả lời: Việc chuyển đổi dự án sẽ phụ thuộc vào việc dịch vụ của bạn có sử dụng multi project (nhiều dự án) và dịch vụ đó đã tích hợp với dịch vụ IAM hay chưa.


4. Hệ thống IAM của Bizfly Cloud hiện tại đang sử dụng các role mặc định fix cứng, vậy trong trường hợp tôi muốn tuỳ chỉnh role và giới hạn một số quyền trong từng dịch vụ hay action thì làm cách nào ?

Trả lời: Hiện tại hệ thống IAM của Bizfly Cloud đã hỗ trợ việc tuỳ chỉnh role và quyền hạn theo action, chi tiết xem tại custom-role.


4. Giới hạn dự án ( project ) được tạo ra trong hệ thống của Bizfly Cloud là bao nhiều ?

Trả lời: Hiện tại với mỗi tài khoản chúng tôi giơi hạn 5 dự án ( project ) được tạo ra không bao gồm những dự án mà tài khoản được được mời vào dự án ( project ) của tài khoản khác, trong trường hợp bạn cần tạo nhiều project, hãy tới trang ticket, và gửi yêu cầu tăng giới hạn tạo project.


6. Trường hợp một dự án ( project ) của tôi trước đó đang sử dụng tài nguyên sẵn rồi, sau đó tôi muốn tách ra, chuyển tài nguyên sử dụng đó sang một dự án khác thì tôi làm cách nào ?

Trả lời: Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ việc chuyển tài nguyên từ dự án ( project ) này sang dự án ( project ) khác trên giao diện, đối với trường hơp này bạn hãy gửi ticket, chúng tôi sẽ hỗ trợ để xử lí..


7. Tôi muốn đổi tên dự án ( project ) mà mình đã tạo, tuy nhiên ở mục chỉnh sưa tôi chỉ có thể sửa được phần mô tả, vậy làm cách nào để tôi có thể sửa ?

Trả lời: Hiện tại dịch vụ của chúng tôi đã hỗ trợ đổi tên dự án, tuy nhiên với trường hợp dự án được tạo mặc định khi tạo tài khoản sẽ không được đổi.


8. Tôi muốn xoá dự án ( project ) tuy nhiên khi nhấn vào chức năng xoá, trang giao diện toàn chuyển hướng tới trang ticket ?

Trả lời: Hiện tại dịch vụ của chúng tôi không hỗ trợ chức năng xoá dự án ( project ), nếu bạn cần xoá hãy gửi ticket cho chúng tôi, ngoài ra để xoá bạn cần đảm bảo dự án đó ko còn sử dụng tài nguyên của bất kỳ dịch vụ nào và loại bỏ hết các thành viên ra khỏi dự án mà bạn muốn xoá.


9. Làm sao để tôi có thể quản lí được hoạt động của các thành viên trong một dự án ( project ) ?

Trả lời: Hiện tại tính năng quản lý hoạt động của các thành viên đang được chúng tôi phát triển và sẽ sớm ra mắt.


10. Hệ thống có hỗ trợ gửi thông báo qua các kênh khác như sms, notification, chat channel không ?

Trả lời: Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ gửi thông báo qua email, đối với sms, notifcation chúng tôi đang xem xét và có thể cung cấp thông qua một dịch vụ riêng của Bizfly Cloud.


11. Tôi đã từng sử dụng dịch vụ của AWS và Google, tôi thấy hệ thống iam của họ cho phép tích hợp với các hệ thống xác thực khác, vậy Bizfly Cloud có hỗ trợ không ?

Trả lời: Có, chúng tôi có kế hoạch phát triển cho tính năng này nhưng hiện tại hệ thống chỉ cung cấp một cách xác thực duy nhất qua Bizfly Cloud.


12. Giả sử tôi tạo ra 1 server và muốn phân quyền thành viên truy cập vào server ở các phân vùng, website nhất định trên server thì với hệ thống của Bizfly Cloud có hỗ trợ không ?

Trả lời: Chúng tôi cung cấp dịch vụ iam để quản lí tài nguyên dựa trên giao diện người dùng còn đối với các chức năng liên quan tới vấn đề sâu trong tài nguyên như phân vùng user trong server, website chúng tôi chưa có kế hoạch hỗ trợ.