Các vấn đề và câu hỏi thường gặp khi sử dụng iam

1. Tôi đã mời một thành viên tham dự thành công, tuy nhiên thành viên đó chưa xác nhân link để active ngay, ngày hôm sau họ mới thực hiện xác nhận tham dự, ngay sau đó hệ thống báo lỗi ?

Trả lời: Trong trường hợp này, bạn hãy gửi lại lời mời cho họ, trường hợp sau khi họ nhấn xác nhận vào đường link vẫn lỗi, hay xoá thành viên đó khỏi dự án và thêm lại.


2. Hệ thống iam của Bizfly Cloud có hỗ trợ cli không ?

Trả lời: Hiện tại hệ thống iam của Bizfly Cloud chưa hỗ trợ việc quản lí thông qua command line, tuy nhiên dự kiến trong năm này chúng tôi sẽ hỗ trợ.


3. Tôi không thể tìm thấy phần lựa chọn chuyển đổi dự án ( project ) với các dịch vụ khác trong hệ thống của Bizfly Cloud với dịch vụ iam ?

Trả lời: Hiện tại hệ thống iam của Bizfly Cloud trong giao đoạn beta chỉ hỗ trợ duy nhất dịch vụ cho cloud server, đối với các dịch vụ khác chúng tôi đang dần dần hỗ trợ.


4. Hệ thống iam của Bizfly Cloud hiện tại đang sử dụng các role mặc định fix cứng, vậy trong trường hợp tôi muốn tuỳ chỉnh role và giới hạn một số quyền trong từng dịch vụ hay action thì làm cách nào ?

Trả lời: Hiện tại hệ thống iam của Bizfly Cloud chưa hỗ trợ việc tuỳ chỉnh role và quyền hạn theo action, tuy nhiên trong các phiên bản cập nhật tiếp theo chúng tôi sẽ hỗ trợ chức năng này.


4. Giới hạn dự án ( project ) được tạo ra trong hệ thống của Bizfly Cloud là bao nhiều ?

Trả lời: Hiện tại với mỗi tài khoản chúng tôi giơi hạn 10 dự án ( project ) được tạo ra không bao gồm những dự án mà tài khoản được được mởi vào dự án ( project ) của tài khoản khác, trong trường hợp bạn cần tạo nhiều project, hãy tới trang [ticket](https://manage.Bizfly Cloud.vn/), và gửi yêu cầu tăng giới hạn tạo project.


6. Trường hợp một dự án ( project ) của tôi trước đó đang sử dụng tài nguyên sẵn rồi, sau đó tôi muốn tách ra, chuyển tài nguyên sử dụng đó sang một dự án khác thì tôi làm cách nào ?

Trả lời: Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ việc chuyển tài nguyên từ dự án ( project ) này sang dự án ( project ) khác trên giao diện, đối với trường hơp này bạn hãy gửi [ticket](https://manage.Bizfly Cloud.vn/), chúng tôi sẽ hỗ trợ để xử lí.


7. Tôi muốn đổi tên dự án ( project ) mà mình đã tạo, tuy nhiên ở mục chỉnh sưa tôi chỉ có thể sửa được phần mô tả, vậy làm cách nào để tôi có thể sửa ?

Trả lời: Hiện tại dịch vụ của chúng tôi không hỗ trợ chỉnh sủa tên dự án.


8. Tôi muốn xoá dự án ( project ) tuy nhiên khi nhấn vào chức năng xoá, trang giao diện toàn chuyển hướng tới trang [ticket](https://manage.Bizfly Cloud.vn/) ?

Trả lời: Hiện tại dịch vụ của chúng tôi không hỗ trợ chức năng xoá dự án ( project ), nếu bạn cần xoá hãy gửi ticket cho chúng tôi, ngoài ra để xoá bạn cần đảm bảo dự án đó ko còn sử dụng tài nguyên của bất kỳ dịch vụ nào và loại bỏ hết các thành viên ra khỏi dự án mà bạn muốn xoá.


9. Làm sao để tôi có thể quản lí được hoạt động của các thành viên trong một dự án ( project ) ?

Trả lời: Hiện tại trong giao đoạn beta chúng tôi chưa hỗ trợ tính năng này, tuy nhiên tính năng này chúng tôi sẽ sớm đưa vào sau giao đoạn beta.


10. Hệ thống có hỗ trợ gửi thông báo qua các kênh khác như sms, notification, chat channel không ?

Trả lời: Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ gửi thông báo qua email, đối với sms, notifcation chúng tôi đang xem xét và có thể cung cấp thông qua một dịch vụ riêng của Bizfly Cloud.


11. Tôi đã tưng sử dụng dịch vụ của AWS và Google, tôi thấy hệ thống iam của họ cho phép tích hợp với các hệ thống xác thực khác, vậy Bizfly Cloud có hỗ trợ không ?

Trả lời: Có, chúng tôi có kế hoạch phát triển cho tính năng này nhưng hiện tại hệ thống chỉ cung cấp một cách xác thực duy nhất qua Bizfly Cloud.


12. Giả sử tôi tạo ra 1 server và muốn phân quyền thành viên truy cập vào server ở các phân vùng, website nhất định trên server thì với hệ thống của Bizfly Cloud có hỗ trợ không ?

Trả lời: Chúng tôi cung cấp dịch vụ iam để quản lí tài nguyên dựa trên giao diện người dùng còn đối với các chức năng liên quan tới vấn đề sâu trong tài nguyên như phân vùng user trong server, website chúng tôi chưa có kế hoạch hỗ trợ.