Đổi mật khẩu & Khôi phục tài khoản


Trong trường hợp bạn vô tình quên thông tin tài khoản hoặc mất yếu tố thứ hai khi sử dụng xác thực hai yếu tố. Bạn có thể đặt lại mật khẩu hoặc nhờ quản trị khôi phục lại bằng cách sau

Trường hợp 1. Quên mật khẩu

Trên trang login người dùng chọn Quên mật khẩu?

Nhập vào tên truy cập hoặc email

Thông báo đặt lại mật khẩu sẽ được gửi về email của tài khoản. Chọn Đổi mật khẩu

Điền mật khẩu mới và chọn Khôi phục

Trường hợp 2. Đặt lại mật khẩu tài khoản của thành viên

Chọn Người dùng -> chọn tài khoản -> chọn icon chỉnh sửa -> Điền mật khẩu mới

Email thông báo thay đổi mật khẩu sẽ được gửi đến email của tài khoản để thông báo ai đã thực hiện thay đổi này.

Trường hợp 3. Khôi phục tài khoản khi mất yếu tố thứ hai và mã dự phòng

Trường hợp này bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khôi phục tài khoản