Cài đặt và sử dụng Zoiper trên Windows/MacOS

Sử dụng Zoiper trên Windows/MacOS giống như việc bạn sử dụng các ứng dụng máy tính bình thường.

Bizfly xin hướng dẫn bạn download và cài đặt ứng dụng này.

Bước 1: Download và cài đặt Zoiper5

Bước 2: Cấu hình

Sau khi download và cài đặt Zoiper, để có thể thực hiện cuộc gọi các bạn cần cấu hình, điền các tham số do Bizfly cung cấp.

  • Đầu tiên, ta cần mở ứng dụng ra

    Bấm chọn Continue as Free user

  • Cài đặt các thông số từ Bizfly cung cấp bao gồm username, password rồi bấm Login nhé

  • Tiếp theo là điền hostname của Provider, chính là IP server hoặc Domain do Bizfly cung cấp.

    Bấm next để đến bước kế tiếp.

  • Bấm Skip để bỏ qua và đến bước tiếp theo

  • Các thông số đúng khi bấm Skip ta sẽ thấy Zoiper tìm thấy kết nối SIP UDP và chúng ta chọn Next

  • Và màn hình chính của Zoiper sẽ hiện ra

Sử dụng Zoiper gọi ra các đầu số bằng cách nhập số điện thoại và find a contact.. rồi ấn Enter, hoặc cũng bố thể bấm từng phím như hình trên.