Tạo và quản lý Volume

Volume hiểu đơn giản như một ổ cứng, tuy nhiên trên cloud, bạn có thể thay đổi dung lượng một cách tùy ý.

Tạo ổ cứng

Tại giao diện dashboard Ổ cứng

Untitled

Sau khi được chuyển sang giao diện quản lý ổ cứng, quý khách chọn tạo ổ cứng

Untitled

Sau khi được chuyển sang giao diện để tạo ổ cứng, quý khách nhập vào thông tin của ổ cứng cần được tạo.

Chọn máy chủ đến gán và chọn kế hoạch thanh toán

Untitled

Chọn chỗ đặt máy chủ (data center) và chọn dòng ổ cứng cho cho ổ cứng

Lưu ý :

Chọn data center đặt ổ cứng. Ổ cứng sau khi tạo sẽ chỉ gắn được vào các máy chủ cùng data center.

Nếu đã chọn sẵn máy chủ để gắn, ổ cứng sẽ thuộc cùng data center với máy chủ.

Untitled

 • Chọn loại ổ cứng: HDD và SSD.

Hai loại này có giá cả và hiệu suất khác nhau, quý khách nên cân nhắc chọn loại phù hợp nhu cầu sử dụng.

 • Chọn dung lượng ổ cứng: có thể chọn các gói dung lượng có sẵn hoặc tùy chỉnh.

Ổ cứng có thể được tạo từ một máy chủ hoặc từ một bản snapshot hoặc tạo mới 1 ổ cứng trống.

Tên ổ cứng: là tên của ổ cứng được tạo mới.

Giá cả cho ổ cứng cũng sẽ được hệ thống tự động tính và hiển thị lên màn hình

cuối cùng là “xác nhận thông tin tạo ổ cứng”

Untitled

Quản lý volume

Volume sau khi được tạo xong, quý khách sẽ được chuyển đến trang quản lý volume.

 • Gắn ổ cứng

Nếu bước tạo ổ cứng quý khách không gán ổ cứng thì ở tính năng này sẽ cho phép gán

Untitled

Chọn máy chủ đến gán

Lưu ý :

 • Server basic chỉ đc gắn volume basic

 • Server premium, enterprise, dedicated thì có thể gắn các loại volume khác.

 • Máy chủ và ổ cứng phải cùng Data Center

Untitled

Chọn Xác nhận

Untitled

 • Tăng dung lượng của volume, tạo lịch sao lưu, snapshot, hủy volume

Untitled

Tăng dung lượng: quý khách có thể tự nhập dung lượng tùy chỉnh hoặc chọn từ 1 số dung lượng có sẵn.

Lưu ý: Không thể thay đổi dung lượng của volume thấp hơn dung lượng hiện tại của volume.

Untitled

 • Tạo snapshot từ ổ cứng

Để tạo snapshot từ ổ cứng, chọn vào mục tạo snapshot, sau đó điền tên của snapshot muốn tạo vào ô thông báo của trang.

Untitled

Nhập tên cho snapshot và chọn Tạo snapshot

Untitled

sau khi tạo xong hệ thống sẽ chuyển sang trang quản lý snapshot, hiển thị snapshot vừa tạo từ ổ cứng

Untitled

 • Đặt lịch backup ổ cứng

Untitled

Chọn ổ cứng và thời gian thực hiện backup ổ cứng

Untitled

Sau khi tạo backup xong hệ thống sẽ hiển thị lịch backup

Untitled

 • Xóa ổ cứng

Chọn xóa ổ cứng

Untitled

quý khách cần phải nhập tên ổ cứng vào bảng thông báo của trang quản lý để xác nhận việc xóa ổ cứng.

Untitled

 • Gỡ ổ cứng

Lưu ý : Chỉ gỡ được ổ đã gắn thêm, không gỡ được ổ root

di chuột đến ổ cứng cần gỡ , chọn vào dấu tích

Untitled

Chọn gỡ ổ cứng

Untitled

chọn gỡ bỏ

Untitled