Chỉnh sửa file tài liệu với Office online

Yêu cầu

Quản trị viên dịch vụ Email đã bật chức năng tích hợp Bizfly Drive trên dashboard dành cho Quản trị viên. Xem hướng dẫn dành cho quản trị viên ở đây.

Chỉnh sửa file đính kèm

Tại giao diện đọc email, các file đính kèm có thêm tùy chọn Chỉnh sửa với Bizfly tài liệu. Khi sử dụng, file này sẽ được tài về tài khoản Drive của bạn và mở trình soạn thảo.

Các file được hỗ trợ là các file Office cơ bản: doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx.

Các tiện ích khi chỉnh sửa

Tại trình soạn thảo, ngoài các chức năng để định dạng soạn thảo cơ bản như các phần mềm Word, Exel, PowerPoint,… trên máy tính, bạn có thêm các chức năng nâng cao:

  • Chia sẻ file: chia sẻ file cho người khác.
  • Cộng tác nhóm: nhiều người cùng sửa file.
  • Chat, comment: trao đổi khi soạn thảo